Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

„Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce” – nowa książka Pracowni

DODANE: 30-11-2007

ochrona-dziko-zyjacych-kurek-2008-kadr.jpg

Ukazała się nowa publikacja Pracowni na rzecz Wszystkich Istot - „Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach drogowych w Polsce” – poradnik rozwiązywania konfliktów przyrodniczych dotyczących fauny przy drogach szybkiego ruchu. Publikacja zawiera materiały z konferencji naukowej pt. „Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce”, która odbyła się w dniach 19-21.09.2007 w Łagowie Lubuskim.

Zamów książkę

Publikacja skierowana jest głównie do projektantów, planistów, inwestorów oraz służb ochrony przyrody i administracji publicznej, mających wpływ na projektowanie i budowę inwestycji transportowych w Polsce. Będzie pomocnym i wartościowym narzędziem przy podejmowaniu działań dla unikania i minimalizacji zagrożeń oraz konfliktów ekologicznych związanych z nowymi drogami.

Trwający obecnie intensywny rozwój infrastruktury drogowej w Polsce powoduje zagrożenia przyrodnicze na niespotykana wcześniej skalę. Zagrożenia dotyczą w pierwszej kolejności dzikich zwierząt, w tym gatunków podlegających ochronie i zagrożonych w skali Europy, takich jak wilk, ryś, niedźwiedź czy żubr

mówi Rafał Kurek, autor publikacji

Wybór optymalnego przebiegu nowej drogi zapobiega konfliktom przyrodniczym. Budowa przejść dla zwierząt zaś stanowi obecnie najważniejszą i powszechnie stosowaną metodę minimalizacji wpływu dróg na dziką faunę. Ogromne znaczenie ekologiczne a także wysokie koszty budowy przejść powodują, że decyzje o ich lokalizacji budzą liczne kontrowersje i powinny być poprzedzone skomplikowaną procedurą z udziałem zarówno przyrodników, jak i inwestorów oraz projektantów. Nasza publikacja ułatwia prowadzenie wzajemnego dialogu, wskazuje optymalne praktyki, pokazuje jak skutecznie chronić zwierzęta przed skutkami oddziaływania dróg

dodaje Rafał Kurek

Najnowsza książka Pracowni przedstawia podstawowe zagadnienia przyrodnicze i techniczne związane z zagrożeniami i ochroną fauny, stanowiąc bardzo dobre narzędzie do wykorzystania w projektowaniu działań ochronnych przy nowych inwestycjach. Publikacja prezentuje doświadczenia zagraniczne przy budowie przejść dla zwierząt, omawia dobre praktyki, wskazuje dotychczasowe polskie doświadczenia, w tym liczne błędy.

Publikacja jest częścią projektu pt: „Monitoring przyrodniczy realizacji inwestycji drogowych jako kluczowego zagrożenia dla ochrony różnorodności biologicznej w Polsce”, w ramach którego prowadzone były liczne działania związane z identyfikacją i rozwiązywaniem konfliktów w obszarze drogi-przyroda. Książka zawiera efekty realizacji projektu, w tym mapę rozmieszczenia obszarów konfliktowych pomiędzy przebiegiem dróg i korytarzy migracyjnych fauny oraz strategię ochrony korytarzy ekologicznych w Karpatach.

W wersji papierowej publikacja jest bezpłatna i można ją otrzymać za pośrednictwem wydawcy.

Kontakt do autora książki: Rafał Kurek, e-mail: [email protected]

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra k. Bielska-Białej
tel.: 33 817 14 68, e-mail: [email protected]