Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

„Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi” – poradnik metodyczny dla nauczycieli

DODANE: 29-11-2007

uslyszec-glos-placzacej-ziemi-kukowka-kadr.jpg

Ukazała się nowa publikacja Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot „Usłyszeć wewnątrz siebie głos płaczącej Ziemi. Kształtowanie postaw proekologicznych w nauczaniu przyrody i biologii” – poradnik metodyczny dla nauczycieli, autorstwa Iwony Kukowki.

Zamów książkę

Publikacja skierowana jest głównie do nauczycieli przyrody i biologii różnych typów szkół i poziomów nauczania. Będzie pomocna przy poszukiwaniu skutecznych sposobów prowadzenia edukacji ekologicznej w szkole, ale również i poza nią.

Obecna cywilizacja niejednokrotnie podejmuje działania ekologiczne z poczucia zagrożenia, jakie może powodować skażenie środowiska, ocieplenie klimatu, wymieranie gatunków. Czy to właśnie strach musi nas motywować do podejmowania działań w obronie przyrody? – „Nie można stawiać po dwóch stronach barykady człowieka i przyrody. Dlaczego nie zauważa się, że człowiek jest pełen wrażliwości, współczucia, odpowiedzialności, że w wielu z nas jest głęboko zakorzeniona chęć podejmowania pracy dla dobra przyrody?” – pyta Iwona Kukowka, autorka najnowszej książki wydanej przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

„Potrzebujemy ekologii radości i wrażliwości, gdyż nie da się kochać i szanować domu, jeżeli nie poczujemy się jego częścią ani gdy jawi się nam jako zagrożenie” – mówi Kukowka. W związku z tym proponujemy nowe podejście do ekologicznego nauczania biologii i przyrody.

Wiedza przyrodnicza jest dobrym narzędziem podkreślającym fakt złożoności świata i naszego w nim biologicznego współudziału (wykazuję wszystkie warunki żywotności – oddycham, odżywiam się, rozmnażam, potrafię wskazać inne formy życia, jestem człowiekiem, kręgowcem, ssakiem, moje funkcjonowanie zależy od wielu czynników biologicznych itd.), ale jak pokazuje doświadczenie systemu szkolnego zbyt rozszerzony materiał nauczania w ekologii zupełnie się nie sprawdza.

Podążając za zawartą w tytule poradnika myślą Thich Nhat Hanha, nauczanie proekologiczne musi się sprowadzać do wykształcenia zdolności odczuwania w każdym z nas cudu życia, głosu i płaczu Gai. Właśnie to przesłanie to wpłynęło na zakres zaproponowanych w poradniku metod kształcenia, nastawionych głównie na emocjonalne budowanie poczucia jedności z otaczającym nas światem, przy wykorzystaniu zmysłów i wyobraźni. To właśnie szkoła powinna na fundamentach naszego współistnienia z żyjącą planetą, budować szkielet całego procesu kształcenia przyrodniczego, w tym duchu wskazywać na naszą biologiczność, uczyć radosnego poznawania i odczuwania świata, nie uciekać od bólu spowodowanego jego niszczeniem oraz kształtować aktywną odpowiedzialność za jego stan.

Poradnik zawiera krótki opis założeń kształcenia przyrodniczego w duchu głębokiej ekologii oraz wiele scenariuszy przykładowych zajęć.

Osoby i instytucje zainteresowane otrzymaniem poradnika prosimy o kontakt:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra k. Bielska-Białej
tel. 33 817 14 68Logo Unii Europejskiej
Publikacja została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.


Logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
Projekt jest realizowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.