PRACOWNIA 27.01.2014

Stanowisko Pracowni na rzecz Wszystkich Istot ws. planów inwestycji narciarskich w Beskidzie Małym

10 stycznia 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie odmówiła uzgodnienia projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów. Projekt Studium wprowadzał rozległe „rejony aktywizacji rekreacji narciarskiej” w najcenniejszych terenach Beskidu Małego. Na bagatela 370 ha terenów leśnych Parku Krajobrazowego Beskidu Małego zaplanowano budowę urządzeń i tras narciarski. Wyznaczono także nowe tereny turystyki, rekreacji i sportu, w których dopuszczono między innymi lokalizację pensjonatów, hoteli, ośrodków wypoczynkowych, ośrodków rekreacji narciarskiej, wyciągów, kolei linowych, hal sportowych itp.

RDOŚ odmówił uzgodnienia Studium m.in. z uwagi na:

  • generowanie znaczącego negatywnego oddziaływania na duże drapieżniki,
  • sprzeczność z zasadą zrównoważonego rozwoju,
  • sprzeczność z celami ochrony parku krajobrazowego i rezerwatu przyrody,
  • sprzeczność z „Koncepcją polityki przestrzennej zagospodarowania kraju”, w której nie dopuszcza się utraty istotnych i cennych elementów środowiska przyrodniczego.

Gratuluję regionalnej dyrekcji kierowanej przez Pana Rafała Rosteckiego podjęcia dobrej decyzji, w pełni oddającej znaczenie i wartość Beskidu Małego w ochronie polskiej przyrody. Mamy nadzieję, że przy kolejnych próbach forsowania tego szkodliwego dla przyrody projektu, decyzje regionalnej dyrekcji będą podejmowane także merytorycznie

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia

Pomysłodawcą planów rozwoju nartobiznesu w Beskidzie Małym jest właściciel ośrodka narciarskiego na Czarnym Groniu w Rzykach (gm. Andrychów). Projekt zagospodarowania narciarskiego Beskidu Małego zaprezentowano w października 2012 r. na spotkaniu pn.„Uwarunkowania przyrodnicze a możliwości realizacji inwestycji narciarsko-turystycznych w Beskidzie Małym w okolicy Leskowca”, zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski woj. małopolskiego i Urząd Miejski w Andrychowie. Plany zakładają budowę sieci wyciągów narciarskich na stokach Potrójnej, Turonia, Klimaski i Leskowca wraz z infrastrukturą towarzyszącą (parkingi, zaśnieżanie, oświetlenie), koncepcję połączenia stacji górnych wyciągów kolejami gondolowymi oraz budowę krytego wyciągu narciarskiego do całorocznego uprawiania narciarstwa u podnóża Turonia.

Wynajęte przez inwestora grono naukowców próbowało przekonywać, że przedsięwzięcie o takiej skali ingerencji w środowisko, nie będzie wiązało się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem na przyrodę Beskidu Małego.

Także zapewnienia na spotkaniu o szerokich konsultacjach społecznych projektu Studium pozostały bez pokrycia. Nie poinformowano społeczeństwa o przystąpieniu do zmiany Studium w BIP gminy, ponadto nie udostępniono także informacji o Studium, które według prawa stanowi informację o środowisku, w dodatku powstałą z pieniędzy podatników. Stowarzyszenie złożyło już w tej sprawie do urzędu miasta wniosek o usunięcie naruszenia prawa.

Warto w tym miejscu także przypomnieć, że ośrodek na Czarnym Groniu w 2009 r. został nielegalnie rozbudowany o wyciąg krzesełkowy i system sztucznego zaśnieżania i oświetlenia stoków. Powstałe nielegalnie instalacje do naśnieżania i oświetlenia, pomimo braku ostatecznych pozwoleń, są użytkowane – także w tym sezonie narciarskim.

Największym atutem turystycznym Beskidu Małego jest jego cenna i nieprzekształcona przez człowieka przyroda. Walory te docenia coraz większe grono miłośników i sympatyków tego nieprzekraczającego 900 m n.p.m. pasma górskiego. Choć obecność dużych drapieżników kojarzona jest raczej np. z Bieszczadami, także Beskid Mały jest ważną ostoją wilków, rysi i niedźwiedzi. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć świadczących o obecności drapieżników w tych górach.

Przyroda Beskidu Małego jest bardzo cenna i wymaga opieki, tymczasem kluczowe dla niej decyzje zapadają w zaciszu gabinetów urzędu gminny. Zachęcamy wszystkich miłośników gór, spokoju i natury do uczestnictwa w projektach, które mają wpływ na przyrodę Beskidu Małego i współdecydowaniu o lasach tego kawałka polskiej ziemi

dodaje Ślusarczyk

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Ratuję Beskid Mały Andrychów 2014