PRACOWNIA 03.12.2013

Stanowisko w sprawie audycji PR Katowice „Wszystko na temat” pt. „Ośrodek narciarski na Pilsku”

Podczas przygotowania i emisji programu „Ośrodek narciarski na Pilsku” ze strony dziennikarzy Polskiego Radia Katowice doszło do naruszenia prawa prasowego i etyki dziennikarskiej.

45-minutowy program poświęcony był rozwojowi ON Pilsko i jego bieżącej sytuacji. Program emitowano bezpośrednio z Korbielowa.

Podczas audycji wyemitowano bez wiedzy i zgody wypowiedzi prezesa Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Radosława Ślusarczyka oraz rzecznika prasowego Stowarzyszenia Grzegorz Bożka, które nagrano kilka dni wcześniej w trakcie omawiania szczegółów dotyczących ewentualnego udziału przedstawicieli Pracowni w programie. Wykorzystanie wypowiedzi bez zgody i wiedzy stanowi naruszenie Prawa prasowego – Rozdział Prawa i obowiązki dziennikarzy, Art. 14 pkt. 1 „Publikowanie lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji utrwalonych za pomocą fonicznych i wizualnych wymaga zgody osób udzielających informacji”.

W programie udział wzięli m.in. Wójt Gminy Jeleśnia, Starosta Żywiecki, mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, oraz telefonicznie – Jolanta Prażuch z RDOŚ Katowice i o. Stanisław Jaromi (REFA).

W audycji wykorzystano fragmenty archiwalnych treści z artykułów pochodzących z miesięcznika Dzikie Życie np. „Kolejka na Pilsko? Pilsko pomnikiem naszego stosunku do przyrody” z roku 2001! Artykuł, opisujący sytuację na Pilsku sprzed ponad 12 lat, prezentowany był jako ten, który ma pokazać współczesne stanowisko Pracowni w sprawie inwestycji na Pilsku. Co istotne, cytując tendencyjnie dobrane jego fragmenty, nie poinformowano słuchaczy o źródle tych tekstów. Nie podano: skąd pochodzą cytaty – z jakiego artykułu, kto jest ich autorem i kiedy zostały opublikowane. Zgodnie z informacją zawartą na stronie miesięcznika Dzikie Życie „Wszystkie teksty zamieszczone w miesięczniku Dzikie Życie mogą być cytowane i przedrukowywane pod warunkiem podania źródła...”, czego nie dopełniono. Przypominamy, że zgodnie z zapisem Prawa prasowego – Rozdział Prawa i obowiązki dziennikarzy, Art. 12 pkt. 1 „Dziennikarz jest zobowiązany zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło”.

Dziennikarze PR Katowice – Anna Juśkiewicz i Jerzy Zawartka, nie sięgnęli do żadnej z zamieszczonych w ciągu ostatnich 13 miesięcy na stronie Pracowni informacji na temat nieprawidłowości i zniszczeń przyrodniczych ujawnionych w latach 2012-2013 na Pilsku. Świadczy to o nieprofesjonalnym i tendencyjnym podejściu do wykonywania zawodu.

Uważamy, że wypowiedzi pracowników Stowarzyszenia, użyte bez ich zgody i wiedzy, zostały zmanipulowane po to, by dziennikarze osiągnęli zamierzony przez siebie efekt – emocjonalną eskalację problemu i eksponowanie skrajnych stanowisk lokalnej ludności. Co istotne, takie podejście dziennikarskie dalekie jest od szukania rozwiązania problemu i znalezienia płaszczyzny porozumienia i nie ma nic wspólnego w etyką dziennikarską

mówi Grzegorz Bożek, rzecznik prasowy Stowarzyszenia.

Przypominamy, że sprawa Pilska dotyczy niezwykle cennego ekosystemu, chronionego w ramach Żywieckiego Parku Krajobrazowego i obszaru Natura 2000, stanowiącego korytarz migracyjny zwierząt o znaczeniu europejskim i miejsce bytowania dużych drapieżników. Rozmowy na temat przyszłości tego miejsca powinny być merytoryczne i wolne od jakiejkolwiek manipulacji, czego w audycji »Wszystko na temat« zabrakło

podsumował Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia.

Na antenie nie poruszono natomiast istotnych, kluczowych dla stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu kwestii:

  • szanse rozwoju inwestycji narciarskich w terenach o wybitnych walorach przyrodniczych,
  • standardy bezpiecznego dla ludzi i przyrody prowadzenia inwestycji,
  • koszty społeczne związane z degradacją krajobrazu i przyrody,
  • rentowność ośrodków narciarskich,
  • zasadność rozwoju gminy realizowanej głównie w oparciu o narciarstwo zjazdowe.

Postawa dziennikarzy Radia Katowice jest dla nas dużym zaskoczeniem. Polskie Radio przyzwyczaiło nas do zupełnie innych standardów – merytorycznych audycji doszukujących się prawdy, a nie medialnej histerii. Jako podatnicy jesteśmy zawiedzeni

podsumowuje Grzegorz Bożek.

Stowarzyszenie od ponad 24 lat prowadzi społeczny monitoring inwestycji zagrażających przyrodzie polskich gór. Pilsko to kolejny przypadek po Czarnym Groniu i Tobołowie, gdzie w terenie o wyjątkowych walorach przyrodniczych inwestycje prowadzi się metodą faktów dokonanych.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Grzegorz Bożek, Rzecznik prasowy PnrWI
tel. 665 831 257; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Pilsko taśmociąg 2013