Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Grecja przegrywa w Trybunale Sprawiedliwości

DODANE: 3-11-2007

sowa-fotolia-87514232-subscription-monthly-xl.jpg

Wyrokiem C-334/04 z 25 października 2007 r. Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich uznał, że Grecja, nie desygnując wszystkich tzw. Międzynarodowych Ostoi Ptaków (IBA) jako Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków lub wyznaczając je w mniejszych granicach, uchybiła prawu europejskiemu.

Trybunał po raz kolejny potwierdził, że tzw. „Katalog IBA 2000”, choć nie jest prawnie wiążący, może zostać wykorzystany jako punkt odniesienia umożliwiający przeprowadzenie oceny, czy państwo członkowskie dokonało klasyfikacji obszarów wystarczających pod względem liczby i powierzchni jako OSO.

Grecja powoływała się na fakt, że przeprowadza właśnie „dodatkową ocenę ornitologiczną” niewyznaczonych dotychczas obszarów. Trybunał nie zaakceptował tego wyjaśnienia – uznał za rozstrzygające, że Grecja nie dostarczyła dowodów przeciwnych wobec IBA przed datą wyznaczoną w Uzasadnionej Opinii. Hiszpania, Francja, Portugalia i Finlandia były uczestnikami postępowania po stronie Grecji, próbując kwestionować opieranie się na katalogu IBA 2000.

W zupełnie analogicznej sprawie rozstrzygnięcie Trybunału czeka również Polskę, która dotychczas nie wyznaczyła wszystkich IBA jako OSO, a niektóre z nich wyznaczyła w zbyt małych granicach. Minister Szyszko uważał, że dla brakujących obszarów nie należy ufać danym ornitologicznym, ale należy przeprowadzić „dodatkową ocenę”, za którą uważał m. in. przeprowadzoną w Lasach Państwowych inwentaryzację sześcioptaka oraz zleconą BUliGL jesienną inwentaryzację ptaków lęgowych.

Źródło: Klub Przyrodników

Czytaj więcej: