Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Budowa obwodnicy Augustowa wstrzymana!

DODANE: 31-10-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

W ostatni piątek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przychylił się do wniosku o wstrzymanie wykonania pozwolenia na budowę. Oznacza to że do czasu sprawdzenia legalności pozwolenia na budowę, prace na całej długości inwestycji nie będą prowadzone.

Decyzja jest na razie nieprawomocna. W uzasadnieniu podjętej decyzji sędziowie stwierdzili, że dalsze prowadzenie robót może spowodować trudne do odwrócenia skutki, zwłaszcza na obszarach chronionych. Przez te tereny przebiega jedna trzecia 17-km obwodnicy, do której zastrzeżenia ma również Komisja Europejska.

Sędziowie WSA zawieszając pozwolenie na budowę, orzekli, że to wstrzymanie prac zależy wyłącznie od dobrej woli inwestora, i że trzeba je wzmocnić sądowym nakazem. Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – zapowiedziała, że podporządkuje się ewentualnej decyzji sądu.

Obecnie prace prowadzone są na północ i południe od doliny Rospudy i otaczających ją lasów. Polegają głównie na wyrównywaniu terenu i usypywaniu żwirowej podbudowy trasy. Jedynym terenem, na którym prace nie były prowadzone jest 6 kilometrowy odcinek chroniony dyrektywami unijnymi.

Decyzja sądu jest nie pierwszą niekorzystną decyzją dla rządowego wariantu obwodnicy. W kwietniu br. również WSA uchyliło decyzję lokalizacyjną inwestycji, wydaną przez ministra środowiska. W najbliższym czasie WSA ma zająć się również legalnością decyzji środowiskowej dla obwodnicy, czyli kolejnego dokumentu wydanego przez ministra środowiska.

Ostatnią decyzję sądu należy jednak traktować jako kolejny sukces ekologów. Dolina Rospudy powinna pozostać bezwzględnie chroniona – decyzja WSA daje nadzieję, że ocalenie Rospudy jest możliwe.

Czytaj więcej: