Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce

DODANE: 24-9-2007

konferencja2007-1_1.jpg

W Łagowie Lubuskim w dniach 24-26 września 2007 r. w Ośrodku Wypoczynkowym „Leśnik” odbędzie się pierwsza w Polsce organizowana przez organizację pozarządową – Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot konferencja dotycząca rozwiązywania konfliktów przyrodniczych w związku z rozbudową dróg krajowych, autostrad i linii kolejowych.

Zaproszenie na konferencję prasową – Łagów Lubuski, Ośrodek Wypoczynkowy „Leśnik”, 25 września, godz. 11.00.

Jest to pierwsza tego rodzaju konferencja w Polsce, której tematem przewodnim jest kompleksowe i modelowe podejście do rozwiązywania konfliktów pomiędzy wartościami przyrodniczymi (np. obszarami Natura 2000) a nowo powstającymi drogami szybkiego ruchu i autostradami.

Nowe uwarunkowania związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej, a co za tym idzie przyjęcie systemu ochrony Natura 2000 to nowe wyzwania by skutecznie rozwiązywać problemy, które związane są z prowadzoną i planowaną w najbliższych latach rozbudową sieci autostrad i dróg ekspresowych oraz linii kolejowych dla właściwego zachowania środowiska.

Celem konferencji jest stworzenie dobrych podstaw dla wielosektorowej współpracy pomiędzy drogowcami, inwestorami, projektantami, administracją publiczną, przyrodnikami i ekologami, aby uniknąć w przyszłości konfliktów na linii inwestycje-przyroda. W konferencji wezmą udział przedstawiciele wszystkich kluczowych resortów.

Planowany w najbliższych latach rozwój sieci drogowej spowoduje zagrożenia dla ochrony bioróżnorodności o niespotykanej dotąd w Polsce skali. Dlatego widzimy potrzebę minimalizacji negatywnych skutków poprzez budowę przejść dla zwierząt (zielone mosty) i ich właściwą lokalizację. Konieczne jest również prowadzenie szerokich konsultacji społecznych w tym temacie

mówi Rafał Kurek ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Jedynym właściwym rozwiązaniem, które zapewni minimalizację negatywnego wpływu dróg jest odpowiednie lokalizowanie przejść dla zwierząt. Nowo powstające drogi powodują konflikty ekologiczne. Przerywanie ciągłości korytarzy ekologicznych przez infrastrukturę liniową, stanowi obecnie kluczowy czynnik ograniczający możliwości swobodnego przemieszczanie się dziko żyjących zwierząt.

Przykład Doliny Rospudy i konfliktu wokół budowy obwodnicy Augustowa pokazuje, że kwestie związane z właściwym planowaniem przebiegu drogi oraz ochroną przyrody są bardzo ważne w kontekście poszukiwania najlepszych rozwiązań, które będą brały pod uwagę wszystkie istotne elementy dotyczące zachowania środowiska przyrodniczego, niekolizyjność sieci dróg z korytarzami ekologicznymi, najoptymalniejszy przebieg dróg oraz bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.

Dziś wiadomo, że w Polsce jest ponad sto miejsc konfliktowych. Głównymi miejscami konfliktów na linii drogi-przyroda są: S-19: na odcinku Dukla-Barwinek, S-7: Spytkowice-Podwilk, A2: Nowy Tomyśl-Świecko, A18: Krzyżowa-Olszyna, S-8: Białystok-Augustów, droga krajowa nr 47 (Zakopianka): Rdzawka-Kilkuszowa. Trzeba o nich rozmawiać i wprowadzać takie rozwiązania by je minimalizować, chronić przyrodę, wszystko na drodze dialogu i właściwie prowadzonych konsultacji społecznych.

Współorganizatorami konferencji „Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwestycjach liniowych (drogi i linie kolejowe) w Polsce” są GDDKiA oraz biuro projektowe Ekkom.

Program konferencji

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Rafał Kurek, Wiceprezes Zarządu PNRWI
e-mail: rafal@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: 33 817 14 68