Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Budowa obwodnicy Augustowa naruszyła obszar Natura 2000

DODANE: 14-9-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Dotychczasowa budowa obwodnicy Augustowa pociągnęła za sobą wycięcie fragmentu lasu w okolicach jeziora Necko. Oprócz wycinki drzew dokonano głębokiego wykopu, w którym ma być ulokowana droga ekspresowa. Według inwestora znajdował się on poza obszarem chronionym Natura 2000.

Regularnie monitorowaliśmy zakres prowadzonych prac korzystając przy tym z map wykonanych przez firmę projektową Transprojekt, które stanowiły cześć dokumentacji obwodnicy Augustowa wykonanej na zlecenie GDDKiA. Byliśmy przekonani, że roboty prowadzone są poza obszarem chronionym. Jednak po wnikliwiej analizie okazało się, że według map zamieszczonych na stronie internetowej Ministra Środowiska wycięty las znajdował się w granicach obszaru Natura 2000!

mówi Adam Bohdan z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot

Najprawdopodobniej wykonawca prac również bazował na błędnie wykonanych mapach i wycinki dokonał w przekonaniu, że nie jest to obszar Natura 2000

komentuje Robert Chwiałkowski z SISKOM

Mapy na podstawie, których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Augustowa, również zawierają niewłaściwie wytyczona granicę obszaru Natura 2000. Minister Środowiska uzgodnił więc decyzję środowiskową opierając się na błędnej dokumentacji.

O naruszeniu obszaru Natura 2000 w trakcie prowadzonych prac została poinformowana Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego podczas spotkania z Ministrem Szyszko.

O sprawie została również poinformowana Prokuratura Okręgowa w Białymstoku.

Tak znaczna, bezprawna ingerencja w przyrodę może stanowić przestępstwo przeciwko środowisku ze 181 art. Kodeksu Karnego. Nierzetelna dokumentacja będzie również stanowiła kolejny zarzut w trakcie rozprawy w Warszawskim Sądzie Administracyjnym w sprawie uchylenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla obwodnicy Augustowa

dodaje Adam Bohdan

Więcej informacji:

Adam Bohdan, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
e-mail: podlasie@pracownia.org.pl
Robert Chwiałkowski, SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji
e-mail: robert_c@gazeta.pl, tel. 505 039 469