PRACOWNIA 06.12.2005

Greenpeace przekazuje nagrodę polskim organizacjom ekologicznym

greenpeace-mini.jpg

W dniu 25.11.2005 polski oddział Greenpeace otrzymał pismo informujące o przyznaniu naszej organizacji nagrody wysokości 10.000 zł przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W uzasadnieniu decyzji dyrektor regionalnego biura Funduszu, pani Krystyna Kołodziejczak napisała:

„Prosimy traktować tę decyzję jako symboliczny wyraz uznania dla niestrudzonych działań służących urzeczywistnianiu zasad zrównoważonego rozwoju i propagowania życia w zgodzie z przyrodą. Życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji z wypełniania szlachetnej misji”.

Jesteśmy bardzo mile zaskoczeni tą nagrodą i gorąco za nią dziękujemy. Pomimo tego nie możemy przyjąć pieniędzy z nią związanych.

Greenpeace od początku istnienia przestrzega zasady nie przyjmowania pieniędzy ani od instytucji państwowych ani od biznesu. Zasada ta gwarantuje nam status organizacji niezależnej od jakichkolwiek wpływów a jednocześnie wymaga utrzymywania stałego kontaktu z tymi, którzy nas wspierają – indywidualnymi darczyńcami, dla których nasze cele są również ich celami.

W związku z powyższym zdecydowaliśmy się podzielić nagrodę pomiędzy następujące, polskie organizacje ekologiczne w Polsce:

  • Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – za odwagę i determinację z jaką od lat walczy o zachowanie dzikiej przyrody oraz za to, że nie bała się stosować metod pokojowego protestu wtedy, gdy nie pozostawało już nic innego.
  • Międzynarodowa Koalicja na Rzecz Ochrony Polskiej Wsi – w uznaniu zasług w obronie tego, co stanowi o największej wartości polskiej wsi oraz za „pracę u podstaw” mającą na celu uczynienie Polski strefą wolną od genetycznie modyfikowanych organizmów.
  • Społeczny Instytut Ekologiczny – za wszystkie rady i pomoc której nam udzielaliście przy narodzinach oraz za wszystkie niestrudzone działania na rzecz promocji rolnictwa przyjaznego przyrodzie.

Jednocześnie chcemy podziękować wszystkim innym organizacjom i pojedynczym ludziom, którzy nas wspomagali. Wiemy, że zawdzięczamy Wam bardzo wiele. Wasza praca i determinacja w ochronie przyrody, w ciężkich warunkach, przeciwko wszystkim przeciwnościom losu, była i nadal jest inspiracją dla naszych działań. Życzymy Wam takiej satysfakcji z pracy jaką i my mamy.

W imieniu pracowników i aktywistów Greenpeace w Polsce
Maciej Muskat

Pomóż nam chronić przyrodę