PRACOWNIA 27.03.2013

Proces karny w sprawie zniszczeń na Tobołowie rozpoczęty

26 marca br. w Sądzie Rejonowym w Limanowej odbyła się pierwsza rozprawa przeciwko właścicielowi ośrodka narciarskiego Ostoja Górska Koninki. Józef P. został oskarżony o popełnienie przestępstwa przeciwko środowisku, dotyczącego spowodowania zniszczeń w znacznych rozmiarach w świecie roślin. Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot jest społecznym obserwatorem procesu karnego inwestora.

Sprawa dotyczy zrealizowanej w 2011 r. nielegalnej rozbudowy ośrodka narciarskiego na Tobołowie. Inwestor bez wymaganych prawem decyzji administracyjnychprzeprowadził roboty ziemne związane z profilowaniem trasy oraz wybudował instalację naśnieżania i oświetlenia nartostrady. Podczas nielegalnych prac zniszczono cenne siedliska przyrodnicze podlegające prawnej ochronie. Zniszczeń dokonano w obszarze Natura 2000 „Ostoja Gorczańska”, w tym na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego. Negatywny wpływ inwestycji na przyrodę jest jednak dużo szerszy niż fizyczna degradacja siedlisk przyrodniczych i obejmuje również zmianę stosunków wodnych, utratę drożności korytarza migracyjnego fauny, niepokojenie zwierząt w ostojach.

Nielegalnie rozbudowany ośrodek jest użytkowany. Inwestor czerpie zyski z lekceważenia prawa.

Zobacz reportaż TVN Uwaga!: Nartostrada w środku parku narodowego

Proces przeciwko Józefowi P. jest wynikiem działań Prokuratury, która prowadziła ze zgłoszenia Gorczańskiego Parku Narodowego i Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkiej Istot postępowanie przeciwko inwestorowi, podejrzanego o popełnienie w 2011 r. przestępstwa z art. 181§2, 187§1, 188 kodeksu karnego oraz art. 90 ust.1 prawa budowlanego. Postępowanie zakończyło się 20 listopada 2012 r. skierowaniem przeciwko właścicielowi ośrodka narciarskiego Ostoja Górska Koninki aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Limanowej.

Pomimo powagi sytuacji i grożących konsekwencji karnych, w grudniu 2012 r. inwestor dokonał kolejnej, nielegalnej rozbudowy prowadzonego przez siebie ośrodka narciarskiego na Tobołowie. Bez wymaganych prawem decyzji i pozwoleń wybudowano instalację elektryczną i oświetlenie wyciągu orczykowego na polanie Starmaszka. Dokonana w grudniu 2012 r. samowola budowlana rozszerza negatywne skutki środowiskowe przedsięwzięcia na cenną przyrodę Gorców.

Stowarzyszenie jako organizacja społeczna czynnie zaangażowana w ochronę wartości przyrodniczych ekosystemów górskich będzie informować o przebiegu procesu.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Tobołów zniszczenia 2012