PRACOWNIA 06.02.2013

Kolejna skandaliczna samowola budowlana na Tobołowie

Począwszy od grudnia 2012 r. Józef Pasek, właściciel firmy Ostoja Górska Koninki dokonał kolejnej, nielegalnej rozbudowy prowadzonego przez siebie ośrodka narciarskiego na Tobołowie. Bez wymaganych prawem decyzji i pozwoleń wybudowano instalację elektryczną i oświetlenie wyciągu orczykowego na polanie Starmaszka i Tobołów oraz na trasie narciarskiej na stokach Tobołowa.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Gorczański Park Narodowy złożyły stosowne zawiadomienia do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Prokuratury Rejonowej, Nadzoru Budowlanego.

To kolejna, po ujawnionej w 2011 r., samowola budowlana na Tobołowie. Karygodnych dokonań inwestora nie powstrzymał fakt, iż:

  • od marca 2012 r. Prokuratura Rejonowa w Limanowej prowadziła postępowanie przeciwko inwestorowi, podejrzanemu o popełnienie w 2011 r. przestępstwa z art. 181§2, 187§1, 188 kodeksu karnego oraz art.90 ust.1 prawa budowlanego. Postępowanie zakończyło się 20 listopada 2012 r. skierowaniem przeciwko inwestorowi aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Limanowej,
  • 5 listopada 2012 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Limanowej (PINB) wydał nakaz rozbiórki samowolnie rozbudowanego w 2011 r. wyciągu narciarskiego na Tobołowie, tj. rozbiórkę wybudowanego snowparku wraz z instalacją oświetlenia, sztucznego zaśnieżenia i odwodnienia nartostrady. Decyzja nakazująca rozbiórkę jest nieprawomocna,
  • RDOŚ prowadzi obecnie już dwa postępowania dotyczące spowodowania przez inwestora zniszczeń w środowisku przyrodniczym w obrębie obszarów Natura 2000 „Ostoja Gorczańska” i Natura 2000 „Gorce”,
  • także PINB wszczął kolejne postępowanie administracyjne związane z dokonaną w 2012 r. samowolą budowlaną.

Przypomnijmy, iż począwszy od września 2011 r. inwestor bez wymaganych prawem decyzji administracyjnych zrealizował przedsięwzięcie na zboczach góry Tobołów polegające na:

  • nielegalnej wycince drzew,
  • wykonaniu robót ziemnych związanych z profilowaniem trasy,
  • wybudowaniu instalacji elektrycznej, instalacji naśnieżania i oświetlenia nartostrady.

Przedsięwzięcie zrealizowano w terenie cennym przyrodniczo, objętym prawną ochroną obszarową w postaci Gorczańskiego Parku Narodowego oraz na obszarze Natura 2000 „Ostoja Gorczańska”. W wyniku niwelacji terenu zniszczono priorytetowe dla Wspólnoty Europejskiej siedlisko górskiej murawy bliźniczkowej oraz górskiej łąki mietlicowej. Dokonana w grudniu 2012 r. samowola budowlana rozszerza negatywne skutki środowiskowe przedsięwzięcia na cenną przyrodę Gorców.

Tobołów, ale i Czarny Groń czy Pilsko, to przykład licznych przedsięwzięć narciarskich, których inwestorzy działają metodą faktów dokonanych. To patologia, której trzeba się zdecydowanie przeciwstawić

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia

Do Stowarzyszenia dochodzą coraz częściej głosy społecznej niezgody dotyczącej samowoli budowlanych w polskich górach, a co znamienne są to często głosy od samych narciarzy i snowboardzistów. Przy coraz większym zainteresowaniu mediów tym tematem, ten trend będzie się nasilał.

Zobacz reportaż TVN Uwaga!: Nartostrada w środku parku narodowego

Apelujemy do turystów, narciarzy i snowboardzistów o nie korzystanie z ośrodków narciarskich, których powstaniu bądź modernizacji towarzyszyło złamanie prawa i niszczenie cennej przyrody. Warto promować te ośrodki, które dbają o spełnianie wszystkich standardów, a nie wspierać patologię i dokładać się do zysków opartych o lekceważenie prawa, ludzi i przyrody

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia

Stowarzyszenie będzie monitorować i reagować na działania podejmowane przez organy państwowe i inwestorów, mające wpływ na stan ochrony przyrody.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Tobołów zniszczenia 2012