Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

KE prosi Trybunał Sprawiedliwości o wstrzymanie prac nad Rospudą

DODANE: 30-7-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Dzisiaj Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu z wnioskiem o wstrzymanie przez Polskę przygotowań do budowy obwodnicy Augustowa w Dolinie Rospudy.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Komisja Europejska zwróciła się do unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z prośbą o wydanie nakazu wstrzymania prac przy budowie obwodnicy Augustowa w Dolinie Rospudy. To odpowiedź Komisji na list polskiego rządu, w którym wyraził on wolę wznowienia budowy już 1 sierpnia, po zakończeniu okresu lęgowego ptaków. Zdaniem Komisji Europejskiej, budowa obwodnicy Augustowa jest niezgodna z unijnym prawem. Spór o dolinę Rospudy ma rozstrzygnąć Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Jednak sprawa może potrwać jeszcze kilka miesięcy. Komisja Europejska obawia się, że w tym czasie prace budowlane wyrządzą niepowetowane szkody. Dlatego chce, by do wyjaśnienia sprawy i ostatecznego orzeczenia, wszelkie prace zostały wstrzymane.

Zobacz informację ze stron Komisji Europejskiej – Komisja zwraca się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o nakazanie Polsce, aby nie rozpoczynała budowy drogi w dolinie Rospudy (jęz. polski)

Czytaj więcej: