PRACOWNIA 21.12.2012

Pilsko. Stanowisko w sprawie informacji podanej przez telewizję TVS

16 grudnia br. telewizja TVS wyemitowała reportaż pt. „Bój o Pilsko trwa. Spór mieszkańców Korbielowa z ekologami”. W materiale wypowiada się m.in. Tomasz Andrejko, kierownik ośrodka narciarskiego na Czarnym Groniu. Wobec faktu wprowadzania w błąd opinii publicznej przedstawiamy nasze stanowisko.

Tomasz Andrejko na temat inwestycji na Czarnym Groniu, powiedział „stoi czwarty sezon, bo po prostu im się wszystko nie podoba, więc zawsze coś znajdą, jakiś powód, żeby się odwołać. Nawet jak napiszą, że im się coś nie podoba, to też trzeba rozważyć. A kolejne instytucje, czyli WSA, Naczelny Sąd Administracyjny, wszystkie muszą to rozważyć”. Wypowiedź była podpisana: Tomasz Andrejko, inwestor, Czarny Groń.

Wskazać należy, iż Andrejko nie jest inwestorem ośrodka narciarskiego na Czarnym Groniu, a tylko jego kierownikiem. Inwestorem jest Sławomir Rusinek, jeden z najbogatszych Polaków, współwłaściciel grupy kapitałowej Maspex.

Inwestor, metodą faktów dokonanych, w 2009 roku, rozbudował ośrodek narciarski na Czarnym Groniu bez wymaganych pozwoleń:

  • decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych
  • pozwolenia wodnoprawnego
  • pozwolenia na budowę

Dodatkowo, od trzech sezonów, bez wymaganych prawem pozwoleń, użytkuje instalację zaśnieżania i oświetlenia stoku narciarskiego. Realizując inwestycję dokonano następujących zniszczeń:

  • zniwelowano teren na kilkanaście metrów głębokości na potrzeby budowy dolnej i górnej stacji oraz pod zbiornik retencyjny na potrzeby sztucznego śnieżenia
  • na potoku (u źródła) powstał zbiornik retencyjny wody do sztucznego śnieżenia
  • wzdłuż całego stoku usytuowano lampy oświetleniowe oraz instalację sztucznego dośnieżania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego z Wadowic od 2010 r. prowadzi procedurę legalizacyjną ośrodka, która nie została zakończyła. Dalsze losy ośrodka zależą od decyzji kompetentnych organów państwa.

Za problemy funkcjonowania ośrodka na Czarnym Groniu odpowiedzialność ponosi sam inwestor, który bez wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień zrealizował inwestycję. Oskarżanie Stowarzyszenia to niedorzeczność

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Materiał TVS nie prezentuje obiektywnych faktów dotyczących funkcjonowania ośrodków narciarskich w Polsce, zarówno w przypadku Czarnego Gronia, jak i Pilska.

Za brak dziennikarskiego profesjonalizmu należy również uznać fakt udzielenia głosu Stanisławowi Richterowi (prezes Szczyrkowskiego Ośrodka Narciarskiego) w temacie występowania dużych drapieżników w Beskidach, zamiast udzielenia go kompetentnym osobom ze środowiska naukowego zajmującego się drapieżnikami.

Co istotne, udział Tomasza Andrejko w pikiecie przed ośrodkiem Stowarzyszenia w dniu 12 grudnia br., wraz z mieszkańcami gminy Jeleśnia, budzi poważne wątpliwości co do oddolnego charakteru inicjatywy mieszkańców, którzy zawiązali Ruch Społeczny Obrońców Pilska.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również: