Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Apel do Rządu w sprawie Rospudy

DODANE: 29-7-2007

Na specjalnie zorganizowanej konferencji w Warszawie przedstawiciele 8 organizacji zaangażowanych w kampanię na rzecz ochrony Doliny Rospudy zaapelowali do polskich władz polskich, w szczególności do Rządu, o wstrzymanie wszelkich prac na obszarze znajdującym się w sieci Natura 2000. Na konferencji obecny był David Hammerstein, członek Komisji Petycji Parlamentu Europejskiego, który wyraził swoje poparcie dla działań organizacji broniących Doliny Rospudy i zwrócił uwagę na fakt, iż konflikt nad Rospudą jest konfliktem między polskim rządem a prawem Unii Europejskiej.

Pełna treść Apelu do Rządu RP

W Apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej sygnatariusze listu (CEE Bankwatch, Centrum Ochrony Mokradeł, Greenpeace, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Polska Zielona Sieć, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, WWF Polska) napisali m.in. „Wstępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się przestrzegać prawa wspólnotowego. Jak wiadomo, planowany przez władze przebieg obwodnicy Augustowa został zakwestionowany przez Komisję Europejską, a sprawę ma ostatecznie rozstrzygnąć Europejski Trybunał Sprawiedliwości”, dodając na koniec – „Mamy nadzieję, że polskie władze podejmując decyzję w tej sprawie kierować się będą wolą zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju społecznego przy jednoczesnym przestrzeganiu zobowiązań Polski jako członka Wspólnot Europejskich. Przypominamy o istnieniu alternatywnych wariantów przebiegu obwodnicy, zgodnych z prawem i godzących potrzeby rozwoju infrastruktury drogowej z ochroną przyrody”.