Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Obóz nad Doliną Rospudy

DODANE: 29-7-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Obrońcy Doliny Rospudy nie zamierzają dopuścić do dewastacji polskiej przyrody. Na zakupionej ziemi, która położona jest na trasie przebiegu planowanej przez drogowców obwodnicy, założony zostanie obóz w dniu 30.07.07. Żądamy przestrzegania prawa oraz poszanowania przyrody. Dolina Rospudy musi zostać zachowana w niezmienionym stanie. Jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest alternatywny przebieg obwodnicy, który ominie cenny przyrodniczo obszar doliny.

Zamierzamy konsekwentnie bronić doliny Rospudy przez zniszczeniem. Nasze działania są prowadzone już prawie od 10 lat. W tym celu zostanie założony obóz na ziemi zakupionej przez organizacje ekologiczne i osoby prywatne. Obóz jest położony na terenie, który według planów drogowców na stać się w przyszłości częścią obwodnicy Augustowa.

Przebieg obwodnicy Augustowa w planowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad wariancie został zakwestionowany przez Komisję Europejską, Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzki Sąd Administracyjny. Wcześniej poparcie dla ochrony Rospudy wyrażało wielu Eurodeputowanych, Prezydent RP, kilkuset polskich naukowców, wielu ekspertów, Ludzie Kultury oraz ponad 150 tys. sygnatariuszy petycji Gazety Wyborczej. Ich głos został zignorowany.

Teraz sprawę ma rozstrzygnąć Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu. Niestety zarówno drogowcy, jak i polskie władze, nie chcą czekać na decyzje Trybunału.

Dolina Rospudy to miejsce niezwykle cenne przyrodniczo. Miejsce planowanego rezerwatu przyrody i jedyne w całym kraju, gdzie występuje miodokwiat krzyżowy, jeden z gatunków storczyka. Z racji występowania tu dużej ilości gatunków przedstawicieli rodziny storczykowatych to miejsce nazywane jest przez botaników „Storczykową Doliną”. Rzeka Rospuda przepływa przez osiem jezior na długości ponad stu kilometrów.

Nie możemy dopuścić do zniszczenia pięknej doliny rzeki Rospudy!

W związku z zaistniałą sytuacją, czyli prowadzeniem działań drogowców by rozpocząć prace z dniem 1 sierpnia, Greenpeace i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w dniu 30 lipca zakładają nad Doliną Rospudy obóz, by nie dopuścić do jej dewastacji.

Nasze stanowisko pozostaje niezmienne – Żądamy przestrzegania prawa a przede wszystkim poszanowania polskiej przyrody. Dolina Rospudy musi zostać zachowana w niezmienionym stanie. Jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest alternatywny przebieg obwodnicy, który ominie cenny przyrodniczo obszar doliny.

Więcej informacji:
Osoby kontaktowe:
Telefon Akcja dla Rospudy, 662 508 635
Grzegorz Bożek, rzecznik prasowy, Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 665 832 157
Łukasz Supergan, koordynator kampanii, Greenpeace +48 505 101 440
Jacek Winiarski, rzecznik prasowy, Greenpeace +48 504 274 080