PRACOWNIA 12.12.2012

Fakty na temat samowoli na Pilsku. Zaproszenie na konferencję prasową

Na konferencji prasowej przedstawione zostaną dziennikarzom szczegóły dotyczące rozbudowy ośrodka narciarskiego, podczas której doszło do naruszenia prawa ochrony przyrody.

Data: 12.12.2012, godz. 14.00
Miejsce: Bystra k. Bielska-Białej, ul. Jasna 17, siedziba Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Pilsko to kolejny w polskich Karpatach, po Czarnym Groniu i Tobołowie, przykład działania metodą faktów dokonanych.

Prace przeprowadzono w skandaliczny sposób:

  • dokonano wycinki świerczyn w rezerwacie przyrody „Pilsko”
  • zniwelowano i poszerzono stok narciarski wzdłuż wyciągów V i VI
  • wykonano zbiorniki retencyjne do gromadzenia i poboru wody celem sztucznego zaśnieżana

Inwestor nie uzyskał wymaganych prawem pozwoleń na powyższe prace, w tym decyzji środowiskowej oraz pozwolenia wodno-prawnego. Doszło do znaczących zniszczeń przyrodniczych. Analogiczna sytuacja miała miejsce na Czarnym Groniu, gdzie nielegalnie rozbudowano ośrodek narciarski o wyciąg krzesełkowy i instalacje sztucznego oświetlenia i naśnieżania stoku oraz na Tobołowie, gdzie zniwelowano stok narciarski oraz zainstalowano oświetlenie i zaśnieżanie. W tych przypadkach przed realizację inwestycji nie uzyskano wymaganych pozwoleń i zniszczono cenną przyrodę. Przykład Pilska nie jest odosobniony i należy go rozpatrywać w szerszym kontekście, jakim jest tendencja lekceważenie prawa i niszczenie przyrody gór przez inwestorów narciarskich.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot stoi na stanowisku, że wszystkie inwestycje muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. Stosować się do nich musi każdy inwestor, tym bardziej, jeśli chce realizować inwestycje na terenach cennych przyrodniczo i objętych formami ochrony przyrody. Jak pokazuje praktyka trudno czerpać korzyści z lekceważenia prawa – inwestor na Czarnym Groniu ma trudności z zalegalizowaniem inwestycji już 3 rok.

Przekazane przez Stowarzyszenie materiały dotyczące rozbudowy inwestycji na Pilsku są przedmiotem badań przez kompetentne organy: prokuraturę i służby ochrony przyrody.

Co znamienne w obronie inwestycji na górze Pilsko występuje Ruch Społeczny Obrońców Pilska, zrzeszenie powstałe kilka dni po ujawnionych przez Stowarzyszenie nieprawidłowościach w realizacji inwestycji. Społeczna aktywność obywatelska jest potrzebna, ale nie w takim wydaniu, jaki prezentuje RSOP. Działanie Ruchu sprowadza się do niemerytorycznych, siłowych wystąpień i ataków personalnych kierowanych pod adresem Prezesa Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, jak i samego Stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego z 23-letnim dorobkiem w ochronie dziedzictwa przyrodniczego kraju.

W wystąpieniach publicznych i w zawiadomieniu o pikiecie przed siedzibą naszego Stowarzyszenia, zarzuca się nam działanie niezgodne z prawem. Stawianie tego typu oskarżeń jest oszczerstwem, nie buduje dialogu społecznego, a tym bardziej nie rozwiązuje problemu rozwoju turystyki na Pilsku

mówi Grzegorz Bożek, rzecznik prasowy Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Grzegorz Bożek, Rzecznik prasowy PnrWI
tel. 665 831 257; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również:

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Pilsko zniszczenia 2012