PRACOWNIA 10.12.2012

Stanowisko w sprawie działalności Ruchu Społecznego Obrońców Pilska

10 grudnia br. na Pilsku miały odbyć się oględziny terenowe, przeprowadzone przez pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (RDOŚ) oraz stron wszczętego z urzędu postępowania administracyjnego w trybie art. 37 ustawy o ochronie przyrody w sprawie działań dotyczących przeprowadzenia prac ziemnych i wycinki drzew w rejonie góry Pilsko. Do wizji terenowej nie doszło.

Uczestnikom wizji bezprawnie uniemożliwiono wejście na teren gdzie miały być przeprowadzone oględziny, poprzez całkowite zablokowanie drogi. Inicjatorem blokady były lokalna organizacja Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki, Sportu i Rekreacji Korbielów i osoby prywatne zrzeszone w Ruchu Społecznym Obrońców Pilska. Blokada miała być wyrazem sprzeciwu podjętej przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot interwencji, mającej doprowadzić do naprawy zniszczeń przyrodniczych i wyciągnięcia konsekwencji od inwestora firmy CTE Spółka z o.o.

Blokowanie możliwości oględzin terenowych jest bezcelowe z kilku względów:

  • siłowe wystąpienia nie wstrzymają toku trwających procedur administracyjnych, prowadzonych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach i Prokuraturę Rejonową w Żywcu, na których rozstrzygnięcie wpływ mają wyłącznie merytoryczne i rzeczowe argumenty.
  • uniemożliwienie wykonywania czynności służbowych pracownikom RDOŚ, skutkuje złamaniem prawa karnego i ustawy o zgromadzeniach publicznych, co stoi w sprzeczności z deklaracjami organizatorów o legalnym zgromadzeniu publicznym w pokojowych zamiarach.
  • trudno nie odnieść wrażenia, że blokada zorganizowana została po to, by ukryć przed administracją państwową prawdę o skali zniszczeń przyrodniczych dokonanych przez inwestora na Pilsku. Znamienne jest to, że inwestor ani razu nie zabrał głosu w napastliwym monologu Ruchu Społecznym Obrońców Pilska, czym odciął się od protestujących.

Ruch Społeczny Obrońców Pilska dzisiejszym protestem nic nie osiągnął, gdyż takie zachowanie nie ma wpływu na przebieg procedur administracyjnych

mówi Grzegorz Bożek, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

W opinii Stowarzyszenia podczas próby dojścia do miejsca oględzin protestujący dopuścili się naruszenia nietykalności osobistej (złamanie art. 217 k.k.) oraz znieważania (art. 216 k.k.) i pomówień (art. 212 k.k.) kierowanych pod adresem funkcjonariuszy państwowych i pracowników Stowarzyszenia. Siłowe i agresywne wystąpienie naraża jej uczestników na konsekwencje karne. Wezwana na miejsce policja nie była w stanie wyegzekwować zachowania porządku publicznego od organizatorów blokady.

Niedopuszczalne jest nawoływanie do nękania, ograniczania wolności osobistej i popierania łamania prawa

dodaje Bożek

Przypomnijmy, iż Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ujawniło dokonanie zniszczeń przyrodniczych poprzez prowadzenie prac ziemnych ciężkim sprzętem i wycinkę drzewostanów świerkowych na terenie podlegającym ochronie w listopadzie 2012 r. Pilsko to kolejny po Czarnym Groniu (woj. małopolskie) i Tobołowie (woj. małopolskie) przykład działania metodą faktów dokonanych, bez oglądania się na środowiskowe konsekwencje prowadzonych przez siebie prac inwestycyjnych.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Grzegorz Bożek, Rzecznik prasowy PnrWI
tel. 665 831 257; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również:

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Pilsko zniszczenia 2012