PRACOWNIA 29.11.2012

RDOŚ w Katowicach wszczął postępowanie administracyjne w związku z samowolą na Pilsku

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wszczął postępowanie administracje, którego celem jest natychmiastowe wstrzymanie prac i podjęcie niezbędnych czynności, w celu przywrócenia poprzedniego stanu obszaru Natura 2000 OSOP PLB240002 i SOOS PLH240006 „Beskid Żywiecki” w rejonie góry Pilsko.

Wszczęcie postępowania administracyjnego przez RDOŚ Katowice to reakcja na odkryte kilka dni temu przez Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot prowadzone prace ziemne w rejonie góry Pilsko. Inwestor Ośrodka Narciarskiego Pilsko – firma CTE Sp. z o.o. bez wymaganych dokumentów dokonał przeobrażeń znacznej powierzchni terenu.

Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli działania mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia na działania mogące pogorszyć stan siedlisk lub decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, regionalny dyrektor ochrony środowiska nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności, w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków.

Apelujemy do inwestora by wstrzymał pracę i nie pogłębiał zniszczeń na terenie obszaru Natura 2000. Rozbudowa ośrodka bez wymaganych pozwoleń, w tym decyzji środowiskowej, metodą faktów dokonanych nie przyczyni się do rozwoju tego ośrodka – proces legalizacji samowoli jest zdecydowanie trudniejszy. Tak jak nie kupuje się kradzionych rzeczy, tak nie należy korzystać z niezgodnie z prawem rozbudowanych ośrodków narciarskich. Apelujemy do miłośników sportów zimowych o to, by nie korzystali z usług ośrodków narciarskich, których właściciele łamią prawo oraz niszczą przyrodę

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia

Czekamy na zdecydowane kroki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i nakazanie wstrzymania prac.

Pilsko (1557 m n.p.m.) – drugi po Babiej Górze co do wysokości szczyt górski w Beskidzie Żywieckim. Jeden z najciekawszych i najcenniejszych ekologicznie obszarów w województwie śląskim, posiada również niepowtarzalne wartości krajobrazowe. Żyje tam m.in. niedźwiedź, głuszec, cietrzew, ryś i wilk.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również:

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Pilsko zniszczenia 2012