Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Żegnamy dr. Jerzego Sawickiego

DODANE: 23-7-2007

tatry-czarno-biale-fotolia-90335597-subscription-monthly-m.jpg

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 lipca 2007 roku odszedł od nas na zawsze dr Jerzy Sawicki, długoletni Przewodniczący Sekcji Parków Narodowych Polskiego Klubu Ekologicznego, koordynator Koalicji „Ratujmy Karpaty”, niestrudzony obrońca ojczystej przyrody, miłośnik Tatr. Ostatnie pożegnanie będzie miało miejsce we wtorek 24 lipca o godz. 11.00 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Jerzy Sawicki urodził się w 1937 roku. Był absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w Katedrze Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych, na której pracował przez wiele lat. Był autorem kilkudziesięciu prac naukowych, w roku 2002 przeszedł na emeryturę, jednak przez cały czas był dalej aktywny zawodowo.

Od wczesnej młodości poznawał góry. W 1967 r. uzyskał uprawnienia przewodnika tatrzańskiego. Działał intensywnie na rzecz zintensyfikowania problematyki ochrony przyrody w szkoleniu przewodnickim. Równocześnie dążył do rozszerzenia tej problematyki na współpracę Tatrzańskiego Parku Narodowego i TANAP. Współpracował z prof. Walerym Goetlem i Witoldem Paryskim.

W 1980 r. był współzałożycielem Polskiego Klubu Ekologicznego, wchodził w skład władz Zarządu Okręgu Małopolska i Zarządu Głównego. W 1982 r. utworzył Sekcję Parków Narodowych ZG PKE, której był przewodniczącym. W 1995 r. brał w Londynie udział w redagowaniu dokumentu „Parki dla życia”. Tam też został zaproszony przez prof. Adriana Philipsa do udziału w Światowej Komisji Terenów Chronionych (WCPA) Światowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). W 1996 r. wziął dział w Światowym Kongresie Ochrony Przyrody w Montrealu. W tymże roku utworzył Koalicję „Ratujmy Karpaty”, w celu skoordynowania protestów przeciwko próbom zniszczenia Tatrzańskiego Parku Narodowego pod pretekstem Olimpiady Zimowej w Zakopanem. Był członkiem Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Opublikował kilkadziesiąt artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych z zakresu ochrony przyrody.

Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Zasłużonego dla Miasta Krakowa, Złotym Medalem za Zasługi dla Ochrony Środowiska, ponadto był wielokrotnie odznaczany za działalność dydaktyczną.

Żegnamy dr. Jerzego Sawickiego z wielkim smutkiem i żalem.

Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot