PRACOWNIA 26.11.2012

Samowola na Pilsku

Na Pilsku (woj. ślaskie), w obrębie obszarów Natura 2000, na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz bliskości rezerwatu przyrody Pilsko w celu rozbudowy ośrodka narciarskiego doszło do rażącego naruszenia prawa ochrony przyrody. Bez wymaganych dokumentów inwestor dokonał przeobrażeń znacznej powierzchni terenu.

22 listopada br. Stowarzyszenie złożyło do Prokuratury Rejonowej w Żywcu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa polegającego na realizacji samowoli budowlanej (tj. prac budowlanych bez uprzedniego uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia na budowę) prowadzonej w rejonie góry Pilsko, w obrębie obszaru Natura 2000 OSOP PLB240002 i SOOS PLH240006 „Beskid Żywiecki”, na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego oraz zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko środowisku, o którym mowa w art. 181 §1 i 3, 187 i 188 kk oraz art. 28 i 29 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Stowarzyszenie złożyło ponadto wniosek do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o natychmiastowe wstrzymanie prac ziemnych prowadzonych w rejonie góry Pilsko.

W Polsce nie może funkcjonować ośrodek narciarski rozbudowany z tak skandalicznym naruszeniem prawa. To już kolejny po Czarnym Groniu i Tobołowie przypadek niszczenia przyrody i łamania prawa. Nasze stowarzyszenie dołoży wszelkich starań, aby inwestor poniósł należyte konsekwencje oraz doprowadził do naprawy szkód, które wyrządził

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia

Prace budowlane prowadzone są przez nowego inwestora Ośrodka Narciarskiego Pilsko – firmę CTE Sp. z o.o. Zaledwie kilkanaście tygodni po nabyciu ośrodka inwestor nie czekając na zakończenie postępowania związanego z uzyskaniem decyzji środowiskowej, bez wydanej zgody na budowę, rozpoczął realizację inwestycji z naruszeniem prawa.

Tak jak nie kupuje się kradzionych rzeczy, tak nie należy korzystać z niezgodnie z prawem rozbudowanych ośrodków narciarskich. Apelujemy do miłośników sportów zimowych o to, by nie korzystali z usług ośrodków narciarskich, których właściciele łamią prawo oraz niszczą przyrodę

dodaje Ślusarczyk

Zniszczenia jakich dopuścił się inwestor stwierdzono podczas wizji terenowej przeprowadzonej w dniu 19 listopada. To m.in.:

  1. Wycinka ponad stu drzew w rejonie wyciągu V i VI łączącego Halę Szczawiny z Halą Miziową oraz w górnej części trasy narciarskiej nr 5 pomiędzy trasą nr 7 a trasą nr 5.
  2. Dokonanie znacznej niwelacji terenu przy pomocy ciężkiego sprzętu w pasie o szerokości do 40 m przy wyciągu nr V, VI.
  3. Utworzenie dwóch zbiorników retencyjnych na potoku Kamienny w pobliżu schroniska PTTK na Hali Miziowej oraz poniżej dolnej stacji narciarskiej Szczawiny u źródeł bezimiennego potoku.
  4. Wybudowanie taśmociągu pomiędzy doliną Potoku Szczyrbok a polaną Strugi o długości ok. 200 m.

Pilsko (1557 m n.p.m.) – drugi po Babiej Górze co do wysokości szczyt górski w Beskidzie Żywieckim. Jeden z najciekawszych i najcenniejszych ekologicznie obszarów w województwie śląskim, posiada również niepowtarzalne wartości krajobrazowe. Żyje tam m.in. niedźwiedź, głuszec, cietrzew, ryś i wilk.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PnrWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również:

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Pilsko zniszczenia 2012