PRACOWNIA 30.08.2012

Tobołów – nieustanna jazda po przyrodzie Gorczańskiego Parku Narodowego

Ośrodek na Tobołowie to kolejny po Czarnym Groniu przypadek łamania prawa. Skutkiem samowoli budowlanej jest zniszczenie niezwykle cennej przyrody Gorczańskiego Parku Narodowego.

Prokuratura Rejonowa w Limanowej przekazała Sądowi Rejonowemu w Limanowej akt oskarżenia przeciwko inwestorowi oskarżając go o popełnienie przestępstwa z art. 181 § 2 kk dotyczącego powodowania istotnej szkody w świecie roślin i zwierząt. Działania Prokuratury związane są z zgłoszeniem przez Gorczański Park Narodowy oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot dokonanych zniszczeń przez inwestora.

Począwszy od września 2011 r. inwestor bez wymaganych prawem decyzji administracyjnych zrealizował przedsięwzięcie na zboczach góry Tobołów polegające na:

 • nielegalnej wycince drzew,
 • wykonaniu robót ziemnych związanych z profilowaniem trasy,
 • wybudowaniu instalacji elektrycznej,
 • wybudowaniu instalacji naśnieżania nartostrady,
 • wybudowaniu instalacji oświetlenia nartostrady.

Realizacja inwestycji na Tobołowie to kolejny w Polsce przykład działania metodą faktów dokonanych. Samowola budowlana została zrealizowana w terenie Gorczańskiego Parku Narodowego, obszaru o najwyższej formie ochrony w Polsce. Taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania – inwestor powinien ponieść stosowną karę

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia

Realizacja tego typu przedsięwzięcia powinna być poprzedzona wydaniem i uprawomocnieniem wielu decyzji i pozwoleń. Z dostępnych nam informacji wynika, że inwestor nie uzyskał żadnej z wymaganych decyzji administracyjnych.

Wybudowane instalacje są już użytkowane w zeszłym sezonie bez wymaganego prawem pozwolenia na użytkowanie.

Prace ziemne, na nartostradzie całkowicie zniszczyły siedliska: górską murawę bliźniczkowąNardetum strictae – siedlisko priorytetowe oraz górską łąkę mietlicową Gladiolo agrostietum. Ponadto funkcjonowanie wyciągu narciarskiego z oświetleniem i naśnieżanie powoduje m.in.:

 • przecięcie jednego z głównych korytarzy ekologicznych Polski tj. korytarza południowego,
 • luminescencję stoków Tobołowa oraz stoków naprzeciwległych,
 • zwiększenie poziomu hałasu – przepłoszenie zwierząt, negatywny wpływ na dobową rytmikę negatywny wpływ na ptaki zwłaszcza sowy,
 • pobór wody do naśnieżania, bez pozwolenia wodnoprawnego – możliwość zaburzenia stosunków wodnych,
 • dłuższe utrzymywanie się pokrywy śnieżnej – opóźnienie sezonu wegetacyjnego roślin.

W rejonie nartostrady, na wschodnich stokach Tobołowa, polanie Tobołów i pobliskiej polanie Jaworzynka stwierdzano wielokrotnie w latach 2003–2011 obecność chronionych gatunków zwierząt: puchacza, puszczyka uralskiego, włochatki, sóweczki oraz wilka i rysia.

Oprócz rozpoczętego procesu karnego toczy się postępowanie administracyjne związane z dokonaną samowolą budowlaną (postępowanie prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Limanowej) oraz dodatkowo, Stowarzyszenie złożyło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wystąpienia szkody w środowisku.

Domagamy się:

 1. Wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do podmiotu, który dopuścił się naruszenia prawa i zagrożenia środowiska,
 2. Zapewnienia przeprowadzenia działań mających na celu ochronę środowiska przyrodniczego w rejonie zrealizowanego przedsięwzięcia,
 3. Zapewnienia przeprowadzenia kompensacji przyrodniczych.

Góra Tobołów znajduje się w gminie Niedźwiedź (woj. małopolskie) w miejscowości Poręba Wielka. Położona jest na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego, Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Gorce”, Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Gorczańska”, Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Łatwo wytykać Austriakom, że zamienili swego czasu Wawel na stajnie dla koni, a cóż lepszego Wy panowie robicie, zmieniając stopniowo bezcenne dziedzictwo narodowe (i ponadnarodowe) w lunapark?

prof. Zbigniew Mirek

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie

Tobołów zniszczenia 2012