Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Konferencja „Polskie drogi – od pomysłu do pozwolenia na budowę”

DODANE: 14-6-2007

korytarze-plakat.jpg

W dniach 14-16.06 odbyła się w Nowym Sączu konferencja naukowo-techniczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich pod patronatem Ministra Transportu, Dyrektora Generalnego GDDKiA oraz Głównego Geodety Kraju.

Głównym celem konferencji było przedstawienie trudności o charakterze proceduralnym związanym z realizacją inwestycji drogowych w Polsce i podjęcie działań na rzecz usprawnienia procesów inwestycyjnych. W trakcie konferencji wygłoszono 22 referaty, które dotyczyły tematycznie problemów związanych z pozyskiwaniem nieruchomości pod budowę dróg, problemów prawnych w zakresie wydawania pozwoleń i decyzji administracyjnych, tematyki technicznego projektowania dróg i ochrony środowiska. Prowadzone były liczne dyskusje związane ze szczegółowymi zagadnieniami i problemami, które (wraz z sesjami referatowymi) służyły sformułowaniu wniosków przekazanych po zakończeniu konferencji do polskich władz w celu podjęcia decyzji służących szybszej realizacji inwestycji drogowych z uwzględnieniem potrzeb społecznych i środowiskowych. W konferencji wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej i drogowej, geodeci, projektanci, planiści.

Pracownia (jako jedyny przyrodniczy NGO`s) wzięła czynny udział w konferencji, przedstawiając referat pt.: „Jak postępować aby pogodzić ochronę najcenniejszych walorów przyrodniczych z rozwojem infrastruktury drogowej?”.