PRACOWNIA 11.07.2012

Oświadczenie w sprawie wycinki drzew na Czarnym Groniu

Czarny Groń wycinka drzew.jpg

Informujemy, iż w dniu 5 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej III Wydział Karny (Sygn. akt. III K 230/11) umorzył postępowanie prowadzone z oskarżenia prywatnego Anity i Sławomira Rusinków przeciwko Prezesowi Stowarzyszenia Radosławowi Ślusarczykowi oskarżonego o zniesławienie z artykułu 212 § 2 k.k. Postępowanie zakończone zostało zawarciem ugody pomiędzy stronami i wycofaniem aktu oskarżenia przez Sławomira Rusinka i Śp. Anitę Rusinek. Na mocy zawartego porozumienia publikujemy poniższe oświadczenie.


Oświadczenie w sprawie wycinki drzew na Czarnym Groniu

Radosław Ślusarczyk informuje, iż Sławomir Rusinek i Śp. Anita Rusinek dokonując wycinki drzew na Czarnym Groniu nie naruszyli prawa. W latach 2006-2008 Burmistrz Andrychowa wydał decyzje zezwalające na wycinkę drzew na Czarnym Groniu. W grudniu 2010 roku SKO w Krakowie stwierdziło nieważność tych decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem ze stycznia 2012 roku uchylił wszystkie powyższe decyzje SKO. Od wyroku tego Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyło skargę kasacyjną. Radosław Ślusarczyk oświadcza, iż artykuł zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot /www.pracownia.org.pl/ a dotyczący wycinki drzew na Czarnym Groniu z dnia 7 grudnia 2010 roku nie miał na celu naruszenia dobrego imienia Sławomira Rusinka i śp. Anity Rusinek bądź zniesławienia, ale miał na celu ochroną środowiska naturalnego Beskidu Małego.

Pomóż nam chronić przyrodę

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Czarny Groń 2009