PRACOWNIA 09.05.2012

Kolejne dochodzenie w sprawie Czarnego Gronia rozpoczęte

Prokuratura Rejonowa w Krakowie postanowieniem z dnia 12 kwietnia br. wszczęła dochodzenie w sprawie nielegalnego użytkowania w okresie od 20 stycznia 2011 r. do 30 marca 2011 r. instalacji naśnieżania i oświetlenia na zboczu Czarny Groń w miejscowości Rzyki tj. o przepis z art. 91a prawa budowlanego. To kolejna sprawa dotycząca funkcjonowania ośrodka „Czarny Groń”.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ujawniło ten fakt, prowadząc monitoring bieżącej działalności ośrodka „Czarny Groń”, który w 2009 r. rozbudowano bez wymaganych prawem pozwoleń.

O nielegalnym użytkowaniu instalacji naśnieżania i oświetlenia Stowarzyszenie zawiadomiło 24 stycznia 2011 r. Komendę Powiatową Policji w Wadowicach, Prokuraturę Okręgową i Rejonową w Krakowie oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wadowicach. We wrześniu 2011 r. Prokuratura Rejonowa w Krakowie odmówiła wszczęcia śledztwa w powyższej sprawie z uwagi na domniemany brak znamion czynu zabronionego. Stowarzyszenie wniosło odwołanie od tej decyzji do Sądu Rejonowego w Wadowicach, który uwzględnił zażalenie Pracowni i uchylił postanowienie krakowskiej prokuratury. W uzasadnieniu wskazał, iż odmowę wszczęcia postępowania krakowskiej prokuratury należy uznać za przedwczesną i nie popartą rzetelną analizą złożonego przez Stowarzyszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Z informacji posiadanych przez Stowarzyszenie wynika, iż instalacje oświetlenia i naśnieżania w ośrodku narciarskim „Czarny Groń” użytkowane były nielegalnie także w sezonie 2011/2012. Uruchomienie i użytkowanie nielegalnie wybudowanej instalacji świadczy o ignorowaniu przez inwestora przepisów prawna oraz organów administracji publicznej.

Przeciwko inwestorowi na Czarnym Groniu toczy się już postępowanie karne za naruszenie prawa budowlanego. Prokuratura oskarżyła Anitę R., że od sierpnia do grudnia 2009 roku wykonywała bez wymaganych zezwoleń roboty budowlane na stacji narciarskiej, takie jak budowa wyciągu krzesełkowego, instalacji sztucznego zaśnieżania z budową zbiornika retencyjnego i instalacji oświetlenia.

Taka postawa pokazuje innym inwestorom, że mimo złamania przepisów oraz wszczęcia procedur karnych, możliwe jest jawne prowadzenie działalności gospodarczej i ignorowanie zasad, które powinny obowiązywać w państwie prawa. Wszczęte przez Prokuraturę Rejonową w Krakowie dochodzenie jest szansą na wyciągnięcie konsekwencji od inwestora na Czarnym Groniu. Mamy nadzieję, że tym razem prokuratura stanie na wysokości zadania i zbada całą sprawę w oparciu o merytoryczne przesłanki

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Czarny Groń 2009