PRACOWNIA 25.04.2012

Zespół Konsultacyjny „Siedem Dolin” rozwiązany

5 kwietnia 2012 r. Zarząd Województwa Małopolskiego rozwiązał Zespół Konsultacyjnego w celu realizacji projektu „Siedem Dolin”.

Zarząd Województwa Małopolskiego swoją decyzję uzasadnił następująco: „Ze względu na wycofanie się z prac Zespołu instytucji realizujących zadania z zakresu ochrony przyrody i oceniających skutki realizacji przedsięwzięć takich jak projekt »Siedem Dolin«, Zespół utracił charakter konsultacyjny. Ponadto z uwagi na wyczerpanie wszelkich dopuszczonych prawem działań Samorządu Województwa Małopolskiego skierowanych na umożliwienie realizacji projektu, zasadnym jest rozwiązanie Zespołu Konsultacyjnego”. Uchwała weszła w życie w dniu podjęcia.

Zespół Konsultacyjny istniał od 26 sierpnia 2010 r. Do jego zadań należała analiza barier administracyjno-prawnych związanych z realizacją projektu „Siedem Dolin” oraz wypracowanie rozwiązań, zmierzających do rozpoczęcia przedsięwzięcia inwestycyjnego „Siedem Dolin”.

Beskid Sądecki to niezwykle cenne miejsce pod względem przyrodniczym i krajobrazowym – realizacja projektu »Siedem Dolin« skutkować będzie zniszczeniem jego najcenniejszych miejsc. Przyroda Beskidu Sądeckiego musi być chroniona. Rozwiązanie Zespołu Konsultacyjnego to dowód na to, że nie da się pogodzić ochrony przyrody z planami jej niszczenia

mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni

Treść uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego

Pomóż nam chronić przyrodę

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego