PRACOWNIA 23.02.2012

Ważna decyzja uniemożliwiająca legalizację samowoli budowlanej na Czarnym Groniu

10 lutego 2012 r. Burmistrz Andrychowa odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla nielegalnej rozbudowy ośrodka narciarskiego „Czarny Groń”. Brak tej decyzji uniemożliwia dokonanie legalizacji samowoli budowlanej. Ponadto 25 stycznia br. Sąd Rejonowy w Wadowicach przyznał rację Pracowni – uchylił postanowienie Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Wschód o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie użytkowania nielegalnie wybudowanej instalacji oświetlenia i naśnieżania ośrodka narciarskiego w sezonie narciarskim 2011 roku.

Burmistrz Andrychowa odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji narciarskiej Czarny Groń o wyciąg krzesełkowy, system sztucznego naśnieżania i oświetlenia. Takie rozstrzygnięcie jest zgodne z prawem unijnym. Przyczyną wydania odmownej decyzji przez Burmistrza było to, że rozważanie aspektów oceny oddziaływania na środowisko dotyczy jedynie planowanych przedsięwzięć – a nie już zrealizowanych inwestycji, czyli samowoli budowlanej, do której doszło w 2009 r.

Dla omawianego przedsięwzięcia (wyciągu, a także instalacji zaśnieżania i oświetlenia) nie można zgodnie z prawem wydać decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ani przeprowadzić oceny oddziaływania na środowisko, co potwierdził swoją decyzją Burmistrz Andrychowa. W związku z tym nie ma możliwości spełnienia wszystkich wymogów prawa budowlanego w procesie legalizacji samowoli budowlanej. W konsekwencji więc – skoro nie można wydać decyzji legalizacyjnej – organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest do wydania decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Nielegalnie wybudowana inwestycja jest już jednak częściowo użytkowana. W styczniu 2011 roku Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zawiadomiła Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) w Wadowicach o tzw. „samowoli użytkowej”, tj. użytkowaniu nielegalnie wybudowanych instalacji oświetlenia i naśnieżania.

Pracownia zawiadomiła Prokuraturę Rejonową o samowoli użytkowej, która we wrześniu 2011 r. odmówiła wszczęcia dochodzenia. Pracownia złożyła zażalenie na postanowienie Prokuratury do Sądu Rejonowego w Wadowicach. W wyroku z dnia 25 stycznia 2012 r. Sąd Rejonowy w Wadowicach przyznał rację Pracowni stwierdzając, że „odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego należy uznać za przedwczesną”.

Wyrok sądu w Wadowicach wymusza na Prokuraturze zajęcie się sprawą użytkowania nielegalnie wybudowanej instalacji sztucznego naśnieżania i oświetlenia w sposób niezgodny z przepisami tj. o przestępstwo z art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Niezależnie od powyższych decyzji, w Sądzie Rejonowym w Wadowicach toczy się postępowanie w sprawie przestępstwa polegającego na dokonaniu samowoli budowlanej, a PINB prowadzi postępowania dotyczący możliwości jej zalegalizowania. Prócz tego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie zajmuje się przyrodniczymi konsekwencjami zniszczeń, do jakich doszło wskutek nielegalnej rozbudowy ośrodka narciarskiego i jego funkcjonowania.

Sprawą Czarnego Gronia Pracownia zajęła się w 2009 roku w momencie, gdy odkryła, że inwestor rozbudował ośrodek narciarski bez wymaganych prawem pozwoleń.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Pracownia na YouTube

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Czarny Groń 2009