Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Profesor Zbigniew Mirek Dobrodziejem Przyrody 2006. Zaproszenie na uroczyste wręczenie symbolicznej nagrody

DODANE: 5-5-2007

zbigniew-mirek.jpg

Wybitny polski naukowiec Profesor Zbigniew Mirek został uhonorowany „Dobrodziejem Przyrody 2006”. Prof. Mirek otrzymał tytuł za niezwykłą wrażliwość i niezłomną postawę w działaniach dla ochrony polskiej przyrody oraz za całokształt pracy dla ratowania tatrzańskiej przyrody.

Uroczyste uhonorowanie Profesora będzie miało miejsce 8 maja (wtorek) o godz. 13.00 w Krakowie w Instytucie Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46.

Podczas uroczystego wręczenia Dobrodzieja Przyrody profesor Zbigniew Mirek wygłosi okazjonalny referat pt. „Ochrona przyrody ochroną życia”.

Tytuł Dobrodzieja Przyrody Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przyznaje od 1991 r. Nagroda honoruje działalność osób, które potrafiły odważnie stanąć po stronie przyrody, często kosztem własnej pozycji zawodowej, popularności, kariery i korzyści materialnych. Przyznawana jest ona zarówno organizatorom i uczestnikom wielkich, spektakularnych działań, jak i mniej znanym obrońcom przyrody na lokalnym gruncie.

Za rok 2006 tytułem Dobrodzieja Przyrody Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot uhonorowało Prof. Zbigniewa Mirka, wybitnego polskiego naukowca, który swoją stanowczą i pełną wrażliwości postawą pokazuje, że przyroda jest godnym ochrony elementem życia na ziemi.

Profesor Zbigniew Mirek swoją szczególną troską obejmuje Tatry. W swoich artykułach wielokrotnie pisał o potrzebie ich ochrony, łącząc przy tym swoją wrażliwość z fachowym podejściem do zagadnień ochrony przyrody. – „Tatry, a w szczególności ich tereny wysokogórskie, to najdalej w Europie wysunięty ku północy obszar dużej koncentracji endemitów, a więc najbardziej unikatowych elementów przyrodniczych, jakie tylko można sobie wyobrazić. Jest to zarazem miejsce występowania kilkuset wysokogórskich gatunków roślin i zwierząt, których nie spotkamy w Polsce nigdzie poza tym miejscem”.

Dla Profesora Tatry to „świątynia przyrody”. Mówiąc o nich, Profesor przywołuje wypowiedź duchowego ojca polskiej turystyki i ochrony przyrody, Jana Gwalberta Pawlikowskiego, który mówił, że Tatry przewyższają swoją wartością rękopisy „Króla Ducha” i „Pana Tadeusza”, że są czymś więcej, niż oryginały tych dzieł razem wzięte. Z tego też powodu Profesor Mirek przeciwstawiał się rozbudowie kolei linowej na Kasprowy Wierch, i domagał się wykonania oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, ponieważ - jak pisał – „tak nakazuje prawo broniące wielkiej wartości i dobra wspólnego, jakim jest przyroda najbardziej unikatowych fragmentów dzikiej przyrody”. Profesor podkreślał również, że jeśli decyzja zostanie wydana w trybie omijającym Raport – co niestety miało miejsce – „będziemy mieli do czynienia z precedensem o ogromnych konsekwencjach na przyszłość”.

Profesor wielokrotnie promował model zrównoważonej turystyki i postawę wrażliwego oraz odpowiedzialnego turysty. Warto przywołać wypowiedź profesora „Tatry oczywiście są dla człowieka. W Tatrach chroniona jest w równym stopniu przyroda, jak i człowiek, ale właśnie dlatego, że są dla człowieka przecudną galerią, i powinny one pozostać wykorzystywane przez klasyczną turystykę pieszą, która jest najmniej groźna, najmniej niszczy i szpeci krajobraz i daje możliwość podziwiana piękna”.

Profesor Zbigniew Mirek jest botanikiem, autorem ponad 300 publikacji z dziedziny fitotaksonomii, fitogeografii, florystyki, historii botaniki, ochrony środowiska przyrodniczego, edukacji przyrodniczej. Od 1999 roku jest dyrektorem Instytutu Botaniki PAN i kierownikiem Zakładu Systematyki Roślin Naczyniowych w tymże instytucie. Pełnił funkcje m.in. zastępcy przewodniczącego Komitetu Botaniki PAN, członka Komitetu Ochrony Przyrody PAN, członka Rady Towarzystw Naukowych PAN, członka Prezydium Polskiego Towarzystwa Botanicznego, redaktora „Polish Botanical Studies”, redaktora serii „Flora Polski – rośliny naczyniowe”, członek Rady Tatrzańskiego Parku Narodowego. Od lat bierze udział w działaniach mających na celu ochronę Tatr, jest związany z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Miasta Krakowa.

Dotychczas tytułem „Dobrodzieja Przyrody” Pracownia na rzecz Wszystkich Istot uhonorowała: Joannę Jarosik (byłą pomorską konserwator przyrody), Feliksa Kaczanowskiego (byłego dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego), Mariana Stója (ornitologa, byłego wojewódzkiego konserwatora przyrody woj. podkarpackiego), Pawła Pawlaczyka (przyrodnika-leśnika, działacza Lubuskiego Klubu Przyrodników), Annę Gurdzińską (obrończynię przyrody z Izabelina – nagroda przyznana pośmiertnie), Marcina Krzyżańskiego (reportera telewizyjnego), Eryka Mistewicza (dziennikarza tygodnika „Wprost”), Radosława Gawlika (byłego wiceministra ochrony środowiska), Stefan Chałubiński (przewodnika tatrzańskiego, społecznika, twórcę prywatnego rezerwatu „Las Chałubińskich” w Zakopanem), prof. Zbigniewa T. Wierzbickiego (społecznika, popularyzatora ochrony przyrody, nestora polskiego ruchu ekologicznego), Wojciecha Gąsienicę-Byrcyna (byłego dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego), Juraja Lukáča (słowackiego aktywistę ekologicznego, lidera organizacji VLK, twórcę prywatnego rezerwatu przyrody w lesie koło Czergowa), Bogumiłę i Włodzimierza Jędrzejewskich (naukowców, autorów projektu objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym), Adama Wajraka (dziennikarza „Gazety Wyborczej”, autora licznych tekstów piętnujących niszczenie przyrody), Piotr Wysocki (redaktora naczelnego tygodnika „Kronika Beskidzka”), Iwona Brzostek (reporterkę I Programu Polskiego Radia).

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: 33 817 14 68