Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Decyzja ministra uchylona przez sąd

DODANE: 26-4-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

Dobra wiadomość dla Rospudy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie ministra środowiska w sprawie drogi przez dolinę Rospudy i nakazał ponownie rozważyć, którędy powinna ona przebiegać.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił postanowienie ministra środowiska ws. obwodnicy Augustowa przez dolinę Rospudy z 14 lipca 2006 roku. Decyzję ministra zaskarżyły trzy organizacje ekologiczne, w tym Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Jeśli decyzja się uprawomocni, oznaczać to może, że minister powinien rozważyć inne warianty przebiegu tej trasy. Na razie wyrok jest nieprawomocny, ministerstwo może się od niego odwołać.

Decyzja WSA dotyczy postanowienie ministra Jana Szyszki dopuszczające, by obwodnica Augustowa w dolinie rzeki Rospudy mogła zostać zrealizowana w jednym z dwóch wariantów – tunel drogowy lub estakada. Zgodnie z decyzją ministra środowiska wybór wariantu, po przeanalizowaniu kosztów, miał należeć do inwestora. Oba rozwiązania są jednak równie szkodliwe.

Minister tłumaczył, że nie może zgodzić się na zmianę przebiegu, bo została ona w 2003 roku zapisana w miejscowych planach zagospodarowania. Zdaniem sądu, plany te – uchwalone przed wejściem Polski do Unii Europejskiej – w żaden sposób nie wiązały ministra, bowiem po akcesji zmienił się status prawny terenów doliny Rospudy.

Decyzja WSA jest istotna z punktu widzenia procesu, który przed unijnym trybunałem wytoczyła Polsce w sprawie Rospudy Komisja Europejska. Ponadto, według specjalistów od prawa ochrony środowiska, może on stać się podstawą do uchylenia pozwolenia na budowę, które również zostało zaskarżone przez organizacje ekologiczne.

Czytaj więcej: