PRACOWNIA 21.12.2011

Pilsko: nie będzie budowy nowej kolei linowej

Burmistrz Żywca odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowej kolei linowej w masywie Pilska (Korbielów, gmina Jeleśnia) oraz niwelacji Hali Szczawiny. Jest to skutek wrześniowego postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, w którym RDOŚ odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

Znamienne są powody stanowiska organów administracji. Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji toczyło się od wiosny 2008 r. Już wtedy do organów ochrony przyrody trafił opracowany na zlecenie inwestora raport o oddziaływaniu na środowisko – czyli najważniejszy dokument, na podstawie którego organ może przeprowadzić analizę środowiskowych uwarunkowań. Raport ten był opracowany w sposób niezgodny z przepisami i wymaganiami merytorycznymi. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska aż 5 razy wzywał inwestora do uzupełnienia dokumentacji. Przepisy nie dopuszczają możliwości wydania decyzji środowiskowej w przypadku, gdy do organów ochrony przyrody nie dostarczono odpowiedniego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Mimo wszystko, inwestor nie przychylił się do wezwań RDOŚ i nie dostarczył odpowiedniej dokumentacji pozwalającej na zajęcie stanowiska. W związku z tym, że postępowanie nie może być przedłużane w nieskończoność, RDOŚ odmówił uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań. Skutkiem tego jest brak możliwości wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji.

Z uznaniem przyjmujemy stanowisko organów administracji. Doświadczeni inwestorzy już wiedzą, że brak dobrej dokumentacji środowiskowej jest tak samo dotkliwy jak brak dobrego projektu budowlanego

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Takie rozstrzygnięcie sprawy służy podtrzymaniu odpowiedniego stanu ochrony przyrody. Nie zapominajmy jednak, że historia powstania ośrodka narciarskiego na Pilsku wiąże się z łamaniem prawa czy też z balansowaniem na jego krawędzi

Inwestycja miała być zrealizowana na terenie obszaru Natura 2000 „Beskid Żywiecki” i Żywieckiego Parku Krajobrazowego. W jej ramach przewidywano wybudowanie kolei linowej (wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą) oraz zniwelowanie Hali Szczawiny, tj. obniżenie poziomu terenu o ok. 2 m w celu ułatwienia podchodzenia narciarzy do dolnej stacji kolei.

Przeciw dewastacji przyrody na Pilsku Pracownia występowała wielokrotnie od końca lat 80-tych. Najbardziej spektakularna sprawa dotyczyła wyciągów nr 8 i 9, które wskutek wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego Gliwicka Agencja Turystyczna miała rozebrać do końca 2005 roku. Pierwszy z wyciągów (nr 9) został rozebrany w listopadzie 2005 r.Drugi wyciąg (nr 8), prowadzący z Hali Miziowej na Kopiec, rozebrano dopiero pod koniec 2007 roku.

Pilsko – stoki porośnięte są mieszanym lasem dolnoreglowym, świerkowym borem górnoreglowym, zaś w górnych partiach występuje kosodrzewina. Pilsko objęte jest od 1971 roku (rezerwat przyrody Pilsko) po stronie polskiej na niewielkim obszarze (15,4 ha) ochroną rezerwatową, po stronie słowackiej ustanowiony w 1967 roku rezerwat obejmuje 809 ha. Na tym terenie występuje wiele interesujących przedstawicieli flory – knieć górska, rzeżucha łąkowa, tojad mocny, urdzik karpacki, pięciornik złoty, wełnianki, ostrożeń błotny, borówka brusznica. Najcenniejszymi zaś przedstawicielami roślinności hal są niebielistka trwała, czosnek syberyjski i pełnik alpejski, tworzące wyjątkowe w skali Polski zbiorowisko na Hali Cebulowej. Z rzadkich w Karpatach gatunków roślin występuje m.in. modrzewnica pospolita, wierzbownica zwieszona oraz rzadkie w całej Polsce wyblin jednolistny, czosnek syberyjski i turzyca skąpokwiatowa. Fauna to przede wszystkim duże ssaki jak wilk, niedźwiedź, ryś oraz ptaki. Z rzadkich kuraków występuje jarząbek i głuszec.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj również:

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych

Pilsko zniszczenia 2012