Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Leśny Czyn Roku 2006

DODANE: 18-4-2007

zelena-nadej-logo-150.jpg

Fundacja Zielona Nadzieja ze Słowacji informuje o możliwości zgłaszania nominacji do konkursu Leśny Czyn Roku 2006. Już ósmy raz można zgłaszać do konkursu kandydatów ze Słowacji, Czech, Węgier i Polski.

Nominować można każdego, kto zajmuje się określoną aktywnością, która w 2006 r. przyczyniła się do ochrony konkretnego lasu lub pośrednio, np. przez zmobilizowanie mediów, inicjowanie legislacyjnych lub administracyjnych działań, stworzyła szansę na lepszą jego ochronę. Nominowani mogą być też ludzie, których długi okres działania widać w postaci uratowanych lasów, które mogłyby zginąć bez ich wsparcia. Nominowanymi nie muszą być tylko ekolodzy i leśnicy z państwowych lub pozarządowych organizacji, ale także przedstawiciele mediów, urzędnicy samorządowi, prawnicy i zwykli obywatele.

W 2000 r. pierwszą nagrodę Leśnego Czynu otrzymał dr Wojciech G. Byrcyn za działalność na rzecz ochrony przyrody Tatr.

Nagroda Leśny Czyn Roku przyznawana jest od 1998 roku.

Nominacje ze szczegółowym opisem działalności nominowanego, ewentualnie z opisem jego działalności, razem z podstawowymi danymi o nominowanym, można przesyłać do końca kwietnia br., na adres: Nadácia Zelená nádej, 082 13 Tulčik, fax 051 778 91 38, e-mail: [email protected], gpf.sk

Zwycięzcy, którzy zostaną wyłonieni przez jury – złożone z członków Fundacji, przedstawicieli pozarządowych organizacji, lasów państwowych i państwowych służb ochrony przyrody – otrzymają nagrody w wysokości, kolejno 8000, 5000 i 3000 koron oraz nagrody książkowe. Wyniki konkursu będą ogłoszone oficjalnie na konferencji prasowej.

Kontakt: Inż. Mária Hudákova
Tłumaczenie Anna Patejuk