PRACOWNIA 07.11.2011

Czarny Groń. Próba ocenzurowania Pracowni nieskuteczna

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej oddalił wniosek Anity R. i Sławomira Rusinka o zabezpieczenie powództwa na czas trwania procesu, które miało polegać na usunięciu z witryny internetowej Pracowni dwóch informacji prasowych dotyczących inwestycji na Czarnym Groniu.

Po publikacji na stronie internetowej Pracowni w dniu 28 września br. informacji o tym że rozpoczyna się proces przeciwko Prezesowi Pracowni inwestor postanowił zwrócić się do sądu o zabezpieczenie powództwa i nakazanie Stowarzyszeniu usunięcia ze strony www.pracownia.org.pl dwóch informacji prasowych: Inwestor Czarnego Gronia skarży prezesa Pracowni (28.09.2011) oraz informacji z dnia 07.12.2010 w której Stowarzyszenie informowało o nieprawidłowościach przy wydanych na rzecz inwestora decyzjach Burmistrza Andrychowa zezwalających na wycinkę drzew na Czarnym Groniu.

Działania inwestora okazały się nieskuteczne. Sąd oddalił wniosek powodów o zabezpieczenie powództwa. W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego z Bielska-Białej z dnia 27.10.2011, czytamy: „Powodowie nie wykazali, aby brak zabezpieczenia uniemożliwił im, lub poważnie utrudnił wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia, albo uniemożliwił lub poważnie utrudnił osiągnięcie celu postępowania w sprawie. /…/ Analizując kserokopię wydruku strony internetowej /…/ należy stwierdzić, że pisma te nie zawierają jednoznacznego stwierdzenia pozwanych, iż powodowie nielegalnie wycięli drzewa. Pozwani zarzucają w tych pismach powodom, iż nielegalnie wybudowali ośrodek narciarski wraz z trasami narciarskimi oraz, iż otrzymując zezwolenia na usunięcie drzew nie zostali obciążeni stosownymi opłatami”.

Prawną podstawą wniosku o usunięcie niewygodnych dla inwestora tekstów ze strony internetowej był głównie przepis art. 755 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Przepis ten został w zeszłym roku uznany przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczny z Konstytucją RP, od długiego czasu jest też on przedmiotem krytyki prawników specjalizujących się w prawie do wolności słowa (Sądowy zakaz publikacji a europejskie standardy swobody wypowiedzi, Obserwatorium.org, 16.10.2009; Współczesna cenzura?, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 2010).

Strona internetowa www.pracownia.org.pl jest zarejestrowaną witryną i podlega prawu prasowemu. Służy ona ochronie przyrody i m.in. relacjonowaniu incydentów łamania prawa oraz aktów niszczenia przyrody.

Wolność prowadzenia debaty publicznej oraz wolności słowa jak i formułowania poglądów zagwarantowane jest m.in. treścią art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz art. 54 Konstytucji RP zapewniającego wolność wyrażania swoich poglądów. Wszelkie ograniczenia w swobodzie wypowiadania poglądów mogą być ograniczone jedynie gdy jest to niezbędne w społeczeństwie demokratycznym. W tym przypadku taka sytuacja nie miała miejsca.

Działanie Anity R. i Sławomira Rusinka takie jak skierowanie pozwów cywilnych i karnych przeciwko Prezesowi Stowarzyszenia, jak i Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, czy złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa, odbieramy jako próbę odwrócenia uwagi od sedna problemu, jakim jest fakt złamania prawa poprzez rozbudowę bez wymaganych pozwoleń ośrodka narciarskiego oraz użytkowania w poprzednim sezonie narciarskim instalacji oświetlenia i naśnieżania bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie. Złożenie wniosku o usunięcie opublikowanych informacji wydaje się być próbą pozbycia się niewygodnych treści mówiących o nieprawidłowościach przy zrealizowanej inwestycji.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Czarny Groń 2009