PRACOWNIA 30.09.2011

Rozprawa prezesa Pracowni powinna być jawna

W Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej odbyła się pierwsza rozprawa Prezesa Pracowni Radosława Ślusarczyka oskarżonego z artykułu 212 § 2 k.k. pozwanego z oskarżenia prywatnego przez inwestora wyciągu narciarskiego Czarny Groń w Rzykach koło Andrychowa.

Rozprawa miała charakter pojednawczy. Do pojednania stron nie doszło.

Rozprawa zgodnie z art. 359 kpk miała charakter niejawny. Procesy z oskarżenia prywatnego zgodnie z obowiązującym prawem są procesami niejawnymi (bez udziału publiczności). Kolejna rozprawa odbędzie się 20 października o godzinie 13.00.

Uważamy że proces powinien być prowadzony w sposób jawny, gdyż wydźwięk tej sprawy ma charakter społeczny i w interesie publicznym jest posiadanie wiedzy w jaki sposób przestrzegane jest prawo dotyczące zachowania wartości przyrodniczych. Podjęte przez nas działania w temacie inwestycji na Czarnym Groniu mają na celu dbałość o dobro wspólne – przyrodę i egzekwowanie przepisów prawa. W żadnym razie nie stanowią zaś pomówienia.

mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Oskarżenie przeciwko mojej osobie z artykułu 212 § 2 k.k. za publikowanie informacji o fakcie łamania prawa przez inwestora i niszczeniu przyrody na Czarnym Groniu na portalu www.pracownia.org.pl odbieramy jako próbę zamknięcia nam ust.

podsumowuje

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68