Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Nowe władze w Pracowni

DODANE: 22-3-2007

pnrwi-logo.jpg

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot ma nowe władze.

Po upływie roku od ostatniego wyboru władz, na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu 17 marca 2007 roku wybrano nowy skład Zarządu stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Prezesem Zarządu wybrany został Radosław Ślusarczyk, wiceprezesami – Grzegorz Bożek i Rafał Kurek, skarbnikiem Radosław Szymczuk, zaś sekretarzem Iwona Kukowka.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Alina Kula – przewodnicząca, Jolanta Giers, Sylwia Szczutkowska – członkinie.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków dokonano zmian w statucie stowarzyszenia, podsumowano ostatni rok działalności, przedstawiono bieżące problemy, zaprezentowano realizowane projekty oraz przedstawiono najbliższe plany i zamierzenia stowarzyszenia.