Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Sprawa Rospudy w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

DODANE: 21-3-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

21 marca Komisja Europejska skierowała pozew przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, w związku z budową obwodnic Augustowa i Wasilkowa. Trybunał ma nakazać Polsce natychmiastowe wstrzymanie prac.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot uważa, że działania rządu, ministra środowiska i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są działaniami wprowadzającymi w błąd lokalne społeczności, i narażają je na utratę zdrowia i dyskomfort. Pracownia już prawie od 10 lat prowadzi działania dla zachowania Doliny Rospudy. Uważamy za skandaliczne podjęcie decyzji o pozwoleniu na budowę przez jej teren. Jedynym dopuszczalnym rozwiązaniem jest poprowadzenie obwodnicy alternatywnym przebiegiem trasy, który będzie omijał najcenniejsze fragmenty Doliny Rospudy. Tylko wtedy zostanie zapewnione bezpieczeństwo mieszkańcom Augustowa i zachowane cenne walory regionu.

„Pracownia od lat zwracała uwagę na fakt, iż budowa odcinka drogi Via Baltica mającego przebiegać przez Dolinę Rospudy jest sprzeczna z prawem unijnym” – mówi Adam Bohdan ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – „Potwierdziła to Komisja Europejska, Rzecznik Praw Obywatelskich, potwierdzi zapewne Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Dlatego nie powinniśmy tracić czasu i jak najszybciej przychylić się do prośby Komisji Europejskiej i wypracować rozwiązanie zgodne z prawem. Do tego czasu podlascy politycy nie powinni wzburzać nastrojów społecznych i obarczać winą organizacje pozarządowe za błędy popełnione przez inwestora”.

Unijny komisarz ds. ochrony środowiska Stavros Dimas powiedział: „Bardzo żałujemy, że Komisja musi skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Ale jest to niezbędne, jeśli te cenne w wymiarze europejskim obszary mają być chronione przed nieodwracalnymi szkodami. Komisja nie może zaakceptować takiej straty cennego dziedzictwa przyrodniczego”. Ponieważ prace przy obu kwestionowanych przez Komisję Europejską inwestycjach już się rozpoczęły, obok pozwu za łamanie unijnego prawa dotyczącego ochrony środowiska, komisarze zdecydowali również o skierowaniu do Trybunału wniosku o nakaz natychmiastowego wstrzymania wszelkich robót przy obwodnicach. Zdaniem Dimasa, dolina rzeki Rospudy jest terenem unikatowym i żadne kompensaty (np. nasadzenia drzew) nie są w stanie naprawić szkód, jakie wywołałaby budowa obwodnicy. Dlatego – jak podkreśla komisarz Dimas – najlepszym rozwiązaniem jest wyznaczenie alternatywnej trasy.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot podkreśla fakt, że instytucje odpowiedzialne za wydanie decyzji o budowie obwodnicy zignorowały głos Komisji Europejskiej, wielu Eurodeputowanych, Prezydenta RP, kilkuset polskich naukowców, wielu ekspertów, Rzecznika Praw Obywatelskich, głos Ludzi Kultury oraz ponad 150 tys. sygnatariuszy petycji Gazety Wyborczej i organizacji społecznych, którzy domagali się zaniechania budowy obwodnicy w wariancie przez Dolinę Rospudy oraz wykorzystania możliwości poprowadzenia jej w alternatywnym wariancie, który ominąłby cenne tereny przyrodnicze.

Jeśli Polska przegra z Komisją Europejską w Trybunale (wyrok może zapaść nawet w ciągu 6 miesięcy) i nie zastosuje się do jego wyroku, Komisja może wystąpić do Trybunału Sprawiedliwości o nałożenie kary finansowej.

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot podejmie wszelkie możliwe działania, aby nie dopuścić do zdewastowania Doliny Rospudy.

Więcej informacji:
Adam Bohdan, tel. 532 284 313

Czytaj więcej: