PRACOWNIA 26.01.2010

Prawne sukcesy w ochronie wilków na Ukrainie

11 stycznia 2010 roku Okręgowy Sąd Administracyjny miasta Kijowa podtrzymał w pełni pozew sądowy Kijowskiego Ekologiczno Kulturalnego Centrum i Ekoprawa Kijów przeciw Państwowemu Komitetowi Gospodarki Leśnej i Łowieckiej Ukrainy i uznał jego działania dotyczące odstrzału wilków za bezprawne.

Ekolodzy obwiniali Komitet o wprowadzenie bezprawnych stawek opłaty za pozyskane przez obcokrajowców trofea z wilków (zgodnie z Konwencją Berneńską, która została ratyfikowana przez Ukrainę, jest to zabronione). Prócz tego obwiniali Komitet o organizowanie bezprawnych, stale działających, w tym także wiosną, brygad myśliwskich do odstrzału wilków. Zgodnie z ustawą „O ochronie zwierząt przed okrutnym traktowaniem” jakiekolwiek odstrzały dzikich zwierząt w okresie ich rozmnażania są zabronione. Teraz, po wyroku sądowym, Komitet będzie zmuszony dostosować wydawane przez siebie normatywne dokumenty do ukraińskiego i europejskiego prawodawstwa dotyczącego ochrony przyrody i ograniczyć odstrzał wilków.

Należy podkreślić, że wilków w Ukrainie zostało bardzo mało, szacuje się pogłowie tego gatunku na ok. 1000 sztuk. Poza tym wilk wpisany jest do Międzynarodowej Czerwonej Księgi, Europejskiej Czerwonej Listy, a także w większości krajów europejskich jest wpisany do narodowych czerwonych ksiąg (np. w sąsiadującej z Ukrainą Polsce) lub chociaż podlega częściowej ochronie.

Szczególną zasługę mają w tym zwycięstwie: Galina Lewina – prawniczka z Ekoprawo-Kijów, Borys Wasilkowski – prezes tej organizacji i Władimir Borejko – dyrektor KEKC.

To zwycięstwo w ochronie ukraińskich wilków osiągnęliśmy wspólnie z moimi kolegami z Ekoprawa-Kijów w ramach naszego Ogólnoukraińskiego Programu Ochrony Wilków. W maju 2007 roku odnieśliśmy już pierwsze sądowe zwycięstwo nad Komitetem w zakresie ochrony wilków – wówczas Sąd Gospodarczy Kijowa zakazał na Ukrainie zabijania wilcząt i brzemiennych wilczyc. A dziś mamy kolejne osiągniecie – zakazano sprzedaży wilczych trofeów obcokrajowcom (co miejmy nadzieje spowoduje, że mniej wilków będzie zabijanych) a także zabroniono zabijania wilków wiosną, w okresie rozmnażania. Chciałbym dodać, że przygotowaliśmy też kolejne przedsięwzięcia i środki prawne mające na celu ograniczenie na zabijania wilków na Ukrainie. W najbliższym czasie przyjmą one formę obowiązującego prawa

mówi Władimir Borejko, dyrektor Kijowskiego Ekologiczno Kulturalnego Centrum

21 stycznia 2010 r. Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła w drugim i ostatnim czytaniu Ustawę o zmianie niektórych ustaw Ukrainy o gospodarstwie łowieckim, polowaniach, ochronie, wykorzystaniu świata zwierzęcego. Do tej ustawy, którą złożył narodowy deputowany A. Gołub, przyjęto opracowaną przez Kijowskie Ekologiczno Kulturalne Centrum poprawkę o ograniczeniu okresu polowań na wilki w Ukrainie. Wcześniej polowania na wilki były na Ukrainie dopuszczone praktycznie przez cały rok. Obecnie znacznie ograniczono czas ich trwania – myśliwi mają prawo polować na wilki tylko w okresie od października do lutego.

Chciałbym pogratulować wszystkim obrońcom wilków tego wielkiego sukcesu. Ukraina, znacznie ograniczając polowania na wilki, w końcu dołączyła do cywilizowanych krajów Europy. Przy pomocy sądów już wcześniej wywalczyliśmy zakaz barbarzyńskiego chwytania wilcząt w norach, stałego utrzymywania brygad myśliwskich do walki z wilkami oraz pozyskiwania przez obcokrajowców wilczych trofeów. Teraz zostało nam już niewiele – znieść nagrody finansowe za zabijanie wilków i wykreślić wilka z myśliwskiej „czarnej” listy. Myślę, że nastąpi to w najbliższym czasie. Chciałbym skierować słowa wielkiego podziękowania do narodowego deputowanego Ukrainy Aleksandra Władimirowicza Gołuba, za jego kolejny wkład w święte dzieło walki z terroryzmem gatunkowym. Dziękuję także mojemu polskiemu koledze Krzysztofowi Wojciechowskiemu za przekazywanie nam niezbędnych informacji o ochronie wilków w Europie, które wykorzystujemy z sukcesem dla ochrony ukraińskich wilków. Nasze zwycięstwo poświęcamy znanemu ukraińskiemu obrońcy przyrody, pierwszemu, który na Ukrainie podjął się ochrony wilków – Jurijowi Wasidłowowi.

dodaje Borejko

Opr. Krzysztof Wojciechowski

Pracownia na YouTube