PRACOWNIA 14.03.2011

Piwniczna-Zdrój bez wody mineralnej Apel do Wojewody Małopolskiego w sprawie ochrony wód mineralnych

Data: 16 marca 2011 r. (środa), godz. 11.00
Miejsce: Kraków, Śródmiejski Ośrodek Kultury
, ul. Mikołajska 2

W konferencji prasowej udział wezmą:

  • dr inż. Lucyna Rajchel oraz dr inż. Mariusz Czop – specjaliści z zakresu geologii i hydrogeologii z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH)
  • Radosław Ślusarczyk, prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Podczas konferencji prasowej zostanie zaprezentowany Apel do Wojewody Małopolskiego w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę kompleksu rekreacyjno-sportowego na górze Kicarz w Piwnicznej-Zdroju.

Apelujemy do Wojewody by korzystając z opinii i stanowisk Prokuratury Rejonowej w Nowym Sączu, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, naukowców Akademii Górniczo-Hutniczej, Państwowego Instytutu Geologicznego podjął stanowcze i skuteczne działania dla ochrony unikatowych w skali kraju wód leczniczych w Piwnicznej-Zdroju i unieważnił pozwolenie na budowę inwestycji na górze Kicarz. Wojewoda jest ostatnią instancją, która może zapobiec degradacji wód, z których słynie rejon Piwnicznej-Zdroju.

Naukowcy podczas konferencji przedstawią znaczenie i zagrożenia wód mineralnych i leczniczych rejonu Piwnicznej-Zdroju. Przedstawiciele Pracowni zaprezentują formalno-prawne aspekty procesu inwestycyjnego zmierzającego do wybudowania ośrodka narciarskiego na Kicarzu.

Starosta Nowosądecki zezwolił na budowę inwestycji narciarskiej w strefie zasilania wód mineralnych „Piwniczanka”, na terenie aktywnego osuwiska. Istnieje realne niebezpieczeństwo bezpowrotnej degradacji zasobów wód, które są szeroko stosowane w lecznictwie uzdrowiskowym. Wody te mają zastosowanie w leczeniu chorób układu trawienia, górnych i dolnych dróg oddechowych oraz reumatycznych. Zasoby tych wód powinny podlegać szczególnej ochronie jako dobro społeczeństwa lokalnego oraz całego narodu.

Realizacja inwestycji na terenie góry Kicarz z całą pewnością będzie skutkować powstaniem niekorzystnych przeobrażeń środowiska naturalnego. Można je sprowadzić do dwóch podstawowych zagadnień: zagrożenia degradacji jakościowej wód mineralnych „Piwniczanka” oraz aktywizacji ruchów osuwiskowych na stokach góry Kicarz

mówi dr inż. Mariusz Czop z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

25 lutego 2011 r. Starosta Nowosądecki ostatecznie podtrzymał zezwolenie na realizację inwestycji na Kicarzu pomimo następujących faktów:

  • nigdy nie poddano rzetelnej analizie wpływu planowanej inwestycji na wody podziemne i na ryzyko wystąpienia zjawisk osuwiskowych;
  • inwestor nie sporządził dokumentacji hydrogeologicznej, która jest niezbędna dla inwestycji mogących zakłócić istniejące uwarunkowania hydrologiczne;
  • naruszono zakaz wycinki drzew, który obowiązuje w strefie B ochrony uzdrowiskowej obejmującej Kicarz.

W przypadku braku interwencji Wojewody wody lecznicze Piwnicznej-Zdroju zostaną bezpowrotnie zniszczone i podzielą los niedawno zdegradowanych wód leczniczych tj. źródło „Jan” w Krynicy-Zdroju czy „Szymon” w Szczawnicy. W przypadku wody „Jan” i „Szymon”, tak jak i tym razem, eksperci alarmowali o poważnym ryzyku wystąpienia szkód – jednak ich głos został zignorowany.

Wojewoda jest obecnie ostatnią instancją, która może zapobiec degradacji zasobów wód mineralnych i leczniczych, z których słynie rejon Piwnicznej-Zdroju. Apelujemy o niezwłoczne zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, unieważniające pozwolenie na budowę dla ośrodka narciarskiego na górze Kicarz

mówi Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Kicarz (704 m) – szczyt w Beskidzie Sądeckim wznoszący się nad miejscowościami Piwniczna-Zdrój i Łomnica-Zdrój. Kicarz znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 oraz Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Położony jest w południowo-zachodniej części Pasma Jaworzyny, po wschodniej stronie doliny Popradu i drogi Nowy Sącz – Muszyna. Wierzchołek i stoki Kicarza są zalesione, od wschodniej strony jego stoki opadają do doliny potoku Łomniczanka, od zachodniej i południowej do Popradu. Opływając stoki Kicarza Poprad tworzy tutaj swój największy przełom.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk, Prezes Zarządu PNRWI
tel. 660 538 329; e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Czytaj więcej:

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego