Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Wrocław dla Rospudy

DODANE: 5-3-2007

Rospuda z lotu ptaka. Piotr Fiedorowicz

4 marca we Wrocławiu odbyła się manifestacja pod hasłem „Ratujmy Dolinę Rospudy”. W przemarszu przez wrocławski rynek udział wzięło 140 osób. Protestujących wsparli naukowcy i przyrodnicy z Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy wystosowali list otwarty do premiera RP. Pod listem podpisali się pracownicy Instytutu Biologii Roślin, Instytutu Zoologicznego oraz Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Protest rozpoczął się przejazdem rowerowym, którego trasa prowadziła głównie ścieżkami rowerowymi, rozpoczęła się pod Halą Ludową, a kończyła na wrocławskim rynku, na który rowerzyści wjechali przyozdobieni we flagi z zieloną wstążką, zielone kamizelki z napisami „Chrońmy Rospudę”. Na rynek przybyło kilkadziesiąt rowerzystów. Następnie rozpoczęła się główna część protestu, w której udział wzięło 140 osób. Były odczyty i przemówienia, rozdawano ulotki i nowy Specjalny numer Dzikiego Życia w całości poświęconego ochronie Doliny Rospudy.

Protestujący przemaszerowali przez wrocławski rynek, skandując m.in. hasła: „Nie zniszczy nam środowiska jedna zgniła szyszka”, „Szyszko oddaj torfowisko/stanowisko”, „Via-Baltica – Nie tędy droga” itp. Po manifestacji, w Instytucie Zoologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, odbył się wykład prof. Wiesława Fałtynowicza, wybitnego botanika, dziekana Wydziału Nauk Biologicznych Uniwesytetu Wrocławskiegio. Profesor pokrótce wyjaśnił, na czym polega wyjątkowość rospudzkich torfowisk. Następnie wyświetlono film o Dolinie Rospudy. Na wykład i film przybyło 100 osób. Osoby, które przybyły na akcję podkreślały, że chcą pokazać – pomimo iż obóz ekologów w Dolinie Rospudy się zakończył, społeczeństwo nie zapomina o tym, że niektórzy chcą zniszczyć unikatową Dolinę. Protesty będą trwały dopóki budowa obwodnicy Augustowa nie zostanie poprowadzona wariantem alternatywnym, omijającym najcenniejsze przyrodniczo miejsca w Dolinie Rospudy. Organizatorami dzisiejszej akcji byli studenci i doktoranci Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego, członkowie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz Greenpeace`u.

O obronę Doliny Rospudy zaapelowali naukowcy i przyrodnicy Instytutu Biologii Roślin, Instytutu Zoologicznego oraz Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wystosowali oni list do Premiera RP, w którym stanowczo sprzeciwiają się budowie obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rospudy w wariancie forsowanym przez drogowców. W liście naukowcy m.in. piszą, że są oburzeni decyzją Ministra Środowiska anulującą związany z lęgami okres ochronny dla ptaków, na terenach leżących na obecnej trasie obwodnicy. Pod listem podpisali się między innymi: prof. Wiesław Fałtynowicz, prof. Janusz Kubrakiewicz, prof. Tadeusz Stawarczyk, prof. Ewa Bylińska, prof. Andrzej Dyrcz, prof. Andrzej Elżanowski, prof. Tomasz Wesołowski, prof. Andrzej Wiktor. List w obronie Doliny Rospudy oraz sprzeciw na kontynuację budowy obwodnicy w obecnym wariancie wystosował także prof. Jan Miodek.

List pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego do Premiera RP

Szanowny Pan Premier Jarosław Kaczyński
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

Szanowny Panie Premierze,

My, niżej podpisani pracownicy i doktoranci Instytutu Biologii Roślin, Instytutu Zoologicznego oraz Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Wrocławskiego wyrażamy zdecydowany sprzeciw przeciwko budowie obwodnicy Augustowa przez chronioną w ramach unijnego programu Natura 2000 Dolinę Rospudy. Protestujemy przeciwko polityce Rządu RP dążącej do zniszczenia cennych przyrodniczo obszarów, będących unikatowymi w skali Europy. Działania związane z budową obwodnicy w obecnym kształcie narażają społeczeństwo polskie na bardzo wysokie kary finansowe. Co więcej, kontynuowanie budowy wspomnianej drogi według aktualnego projektu, wraz z działaniami Ministra Środowiska, stawia Polskę w bardzo złym świetle na arenie międzynarodowej. Jesteśmy oburzeni decyzją Ministra Środowiska, anulującą związany z lęgami okres ochronny dla ptaków, na terenach leżących na obecnej trasie obwodnicy. Działania te są sprzeczne zarówno z prawem Polskim jak i Unii Europejskiej (której jesteśmy państwem członkowskim i której prawa zgodziliśmy się przestrzegać na równi z polskim).

Dzika przyroda jest dobrem narodowym, w takim samym stopniu jak np. zabytki kultury związane z historią Polski. Nie wolno nam pozwolić na dewastację unikatowych środowisk przyrodniczych. Obowiązkiem naszym, wobec przyszłych pokoleń jest zachowanie tych miejsc w stanie nienaruszonym. Nie można pozwolić, aby obecne pokolenie przeszło do historii jako pokolenie barbarzyńców.

Sprzeciwiamy się cynicznemu łamaniu i naginaniu prawa wbrew interesowi Narodu. Protestujemy przeciwko manipulowaniu opinią publiczną przy wykorzystaniu nieprawdziwych informacji i ludzkich emocji, czego efektem jest próba skłócenia środowisk pro-ekologicznych ze społeczeństwem. Apelujemy o rzeczową ocenę alternatywnej trasy obwodnicy oraz natychmiastowe wstrzymanie prac budowlanych na terenach chronionych.

 • prof. Wiesław Fałtynowicz (dziekan Wydziału Nauk Biologicznych UWr)
 • prof. Janusz Kubrakiewicz (dyrektor Instytutu Zoologicznego UWr)
 • prof. Tadeusz Stawarczyk (dyrektor Muzeum Przyrodniczego UWr)
 • prof. Ewa Bylińska
 • prof. Andrzej Dyrcz
 • prof. Andrzej Elżanowski
 • prof. Tomasz Wesołowski
 • prof. Andrzej Wiktor
 • dr hab. Marta Borowiec
 • dr hab. Romuald Kosina
 • dr hab. Marek Wanat
 • dr hab. Wanda Wesołowska
 • dr hab. Beata Pokryszko
 • dr Adam Malkiewicz
 • dr Agnieszka Gizak
 • dr Aleksandra Kilian
 • dr Alicja Banasiak
 • dr Andrzej Bodył
 • dr Anna Jakubska
 • dr Barbara Letachowicz
 • dr Bogusław Kokurewicz
 • dr Bożena Simiczyjew
 • dr Ewa Szczęśniak
 • dr Grzegorz Orłowski
 • dr Jan Kotusz
 • dr Jan Kusznierz
 • dr Jarosław Proćków
 • dr Joanna Furmankiewicz
 • dr Józef Krawczyk
 • dr Julia Bartkowska
 • dr Łukasz Paśko
 • dr Małgorzata Daczewska
 • dr Maria Kossowska
 • dr Marta Mazurkiewicz
 • dr Piotr Mamczur
 • dr Robert Maślak
 • dr Tomasz Maltz
 • dr Zygmunt Kącki
 • mgr Agata Kacperczyk
 • mgr Agnieszka Sergiel
 • mgr Anna Dąbrowska
 • mgr Anna Jakubska
 • mgr Anna Kaproń
 • mgr Anna Pilarek
 • mgr Anna Szawłowska-Kubik
 • mgr Anna Zaleśna
 • mgr Arnold Grabiec
 • mgr Bartosz Borczyk
 • mgr Beata Czyż
 • mgr Beata Orłowska
 • mgr Beata Waśkiewicz-Staniorowska
 • mgr Benigna Brzostowska
 • mgr Dominika Chojnacka
 • mgr Elżbieta Mielec
 • mgr Elżbieta Rudnik
 • mgr Ewa Świdnicka
 • mgr Genowefa Iwan
 • mgr inż. Elżbieta Staszewska
 • mgr Iwona Dudek
 • mgr Jadwiga Orzechowska
 • mgr Jan Lontkowski
 • mgr Jolanta Mikas
 • mgr Jurek Szypuła
 • mgr Katarzyna Haczkiewicz
 • mgr Katarzyna Karpińska
 • mgr Katarzyna Lipiec-Sidor
 • mgr Katarzyna Pajer
 • mgr Katarzyna Żuk
 • mgr Krzysztof Moszczyński
 • mgr Małgorzata Nowak
 • mgr Małgorzata Rudy
 • mgr Małgorzata Świątoniowska
 • mgr Marcin Kadej
 • mgr Marta Filistowicz
 • mgr Monika Czuchra
 • mgr Rafał Ruta
 • mgr Radosław Urban
 • mgr Renata Jaroń
 • mgr Renata Woźnica
 • mgr Urszula Kaflowska
 • mgr Wanda Zdunek
 • Renata Kramarczyk
 • Zofia Wróbel
 • Andrzej Jabłoński
 • Beata Kuligowska
 • Maria Piskorz