PRACOWNIA 09.12.2010

Służby ochrony przyrody sprzeciwiają się budowie kompleksu na Czole i Sulicy w Karkonoszach

30 listopada 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu odmówił wydania zgody na budowę kompleksu narciarskiego w Kowarach na Czole i Sulicy, pod realizację której gmina Kowary przekazała spółce-inwestorowi grunty o wartości 1,314 mln zł.

W czerwcu 2008 r. spółka „Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa – Kowary” złożyła do burmistrza Kowar wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego kompleksu narciarskiego w Karkonoszach – w rejonie gór Czoło i Sulica. Inwestycja miałaby obejmować budowę trzech kolei linowych, trzech wyciągów orczykowych, dróg dojazdowych i parkingów, kilkunastu pensjonatów oraz oczywiście sieci tras narciarskich.

Odmawiając zgody, RDOŚ uznał za słuszne obawy Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Karkonoskiego Parku Narodowego, którzy stanowczo sprzeciwiali się tej inwestycji z powodów przyrodniczych. Karkonoski Park Narodowy, podobnie jak RDOŚ, również kilkakrotnie wskazywał na niedostatki raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Brak zgody RDOŚ oznacza brak możliwości wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji, a tym samym pozwolenia na budowę

mówi Krzysztof Okrasiński ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

W tej sytuacji za wyjątkowo niepokojący fakt należy uznać to, że gmina Kowary przekazała spółce-inwestorowi grunty pod inwestycję o wartości 1,314 mln zł. Umowa inwestycyjna między gminą a inwestorem przewidywała przekazanie spółce przez gminę wielu nieruchomości gruntowych na cele realizacji inwestycji, która teraz nie może już powstać. Można uznać, że władze gminy Kowary naraziły ją na poważne straty. Działanie to może być uznane jako niegospodarność ze szkodą dla funduszy publicznych, co miałoby znamiona przestępstwa. Wobec powyższego, Pracownia zwróci się do organów ścigania z wnioskiem o przyjrzenie się sprawie.

Dziwi nas fakt, iż gmina Kowary przekazała swoje grunty o wartości 1,314 mln zł przed uzyskaniem przez inwestora wszystkich wymaganych pozwoleń na budowę dla ośrodka narciarskiego. Tym bardziej, że w chwili obecnej nie ma możliwości realizacji tej inwestycji

dodaje Krzysztof Okrasiński

Ponadto warto zaznaczyć, iż:
W ramach procedury administracyjnej przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko. W jej ramach doszło do posługiwania się dwiema sprzecznymi wersjami dokumentacji środowiskowej, o czym pisaliśmy w maju 2010 r. oraz nielegalnej wycinki drzew latem i jesienią br. (o czym pisaliśmy w lipcu br.). Jednym z elementów procedury było wystąpienie o zgodę na realizację inwestycji do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Czoło i Sulica położone są we wschodniej części Karkonoszy, w obrębie obszaru europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 (podwójny status: obszar „ptasi” i „siedliskowy”), w otulinie Karkonoskiego Parku Narodowego, na terenie porośniętym lasami o statusie ochronnym. W rejonie Czoła i Sulicy występuje 83 chronionych gatunków ptaków (m.in. derkacz, cietrzew, włochatka, sóweczka, dzięcioł czarny i zielonosiwy, krogulec, pustułka), 6 typów chronionych siedlisk przyrodniczych (w tym – łęgi i grądy), 19 chronionych gatunków roślin (m.in. storczyki) oraz niebagatelne zagęszczenie chronionych owadów (m.in. trzmiele). Teren ten jest istotnym korytarzem ekologicznym i jak dotychczas najmniej obciążoną masową turystyką częścią Karkonoszy, jednocześnie jest ostoją dla gatunków unikających już istniejących kompleksów narciarskich. W pobliżu planowane są kolejne poważne inwestycje narciarskie (np. Izbica w Karpaczu).

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Krzysztof Okrasiński, tel. 502 171 323
e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Artykuły w Miesięczniku Dzikie Życie

Mówi ekspert

Łatwo wytykać Austriakom, że zamienili swego czasu Wawel na stajnie dla koni, a cóż lepszego Wy panowie robicie, zmieniając stopniowo bezcenne dziedzictwo narodowe (i ponadnarodowe) w lunapark?

prof. Zbigniew Mirek

Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie