PRACOWNIA 25.10.2010

Konferencja „Granice ingerencji w środowisko kulturowo-przyrodnicze Karkonoszy”

27 października w Pałacu Łomnica niedaleko Karpacza i Jeleniej Góry odbędzie się konferencja „Granice ingerencji w środowisko kulturowo-przyrodnicze Karkonoszy” zorganizowana przez Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu i Architektury Sudeckiej.

Konferencja będzie platformą wymiany poglądów oraz miejscem skrzyżowania różnych punktów widzenia aspektów bezpośrednio związanych z ochroną szeroko pojmowanego środowiska. Wezmą w niej udział przedstawiciele różnych środowisk, którym leży na sercu dobro Karkonoszy. Konferencja odbywa się w czasie, w którym nabrzmiałe problemy środowiskowe tej części Sudetów wymagają jak najszybszego rozwiązania.

Termin: 27.10.2010, godz. 10.00-16.00
Miejsce: Łomnica, Hotel Pałac Łomnica

W trakcie konferencji przedstawiciel Pracowni na rzecz Wszystkich Istot wystąpi z prezentacją pt. „Rozwój turystyki na obszarach chronionych w Sudetach na przykładzie Gór Izerskich i Karkonoszy”. Będzie ona poświęcona bieżącym zagrożeniom środowiskowym związanym z rozwojem infrastruktury masowej turystyki w Karkonoszach. Zostaną w niej scharakteryzowane główne projekty budowy kompleksów narciarskich, których realizacja jest obecnie rozpatrywana w poszczególnych gminach karkonoskich.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną następujące referaty:

  • mgr Wojciech Kapałczyński, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Jeleniej Górze: „Możliwości i uwarunkowania prawne wynikające z ochrony konserwatorskiej”
  • dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, architekt: „Architektura w krajobrazie – wielkokubaturowe obiekty w górskim krajobrazie (przykładowe rozwiązania, współczesne tendencje architektoniczne, w porównaniu z obiektami powstającymi w Karpaczu i Karkonoszach)”
  • dr Małgorzata Pstrocka-Rak, adiunkt na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dr nauk o Ziemi w zakresie geografii: „Pojemność turystyczna a określanie granic rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych”
  • dr inż. Piotr Magnuszewski, dyrektor ds. naukowych w Centrum Rozwiązań Systemowych we Wrocławiu: „Systemowe spojrzenie na problematykę rozwoju miejscowości turystycznych”
  • mgr inż. Michał Kuriata, projektant architektury krajobrazu, urbanista: „Waloryzacja i kształtowanie krajobrazu na obszarach górskich”
  • dr inż. arch. Jacek Godlewski, prezes jeleniogórskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich: „Kształtowanie krajobrazu kulturowego poprzez wolnorynkowe procesy urbanizacyjne, parametryzacja oraz oczekiwania inwestycyjne”
  • Rafał Gersten, prezes fundacji Śląskich Kolei Górskich, pełnomocnik samorządów: „Sudeckie koleje górskie – element zrównoważonej turystyki – pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze i krajobraz Karkonoszy”
  • mgr inż. Krzysztof Okrasiński, przedstawiciel Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot: „Rozwój turystyki na obszarach chronionych w Sudetach na przykładzie Gór Izerskich i Karkonoszy”

Mówi ekspert

Ochrona przyrody i krajobrazu nie jest wymysłem przyrodników i intelektualistów, lecz jedną z najszlachetniejszych akcji człowieka, którą trzeba popierać wszelkimi siłami, a przede wszystkim własnym zachowaniem się.

Władysław Midowicz

meteorolog i klimatolog, taternik, narciarz wysokogórski, działacz turystyczny, jeden z filarów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego