PRACOWNIA 18.08.2008

Pod kołami giną wilki w Puszczy Białowieskiej. ZBS apeluje o podjęcie działań

7 sierpnia 2008 r. prof. dr hab. Włodzimierz Jędrzejewski z Zakładu Badania Ssaków PAN w Białowieży zwrócił się z prośbą do Marszałka Województwa Podlaskiego o podjęcie zdecydowanych działań w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa ludzi i zmniejszenia śmiertelności zwierząt na drogach w obrębie Puszczy Białowieskiej.

ZBS swoją prośbę uzasadnia gwałtownie zwiększającą się śmiertelnością zwierząt na drogach w obrębie Puszczy (zwłaszcza odcinek Białowieża-Hajnówka), oraz złym stanem dróg stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, w tym licznie odwiedzających Puszczę turystów. Jak zauważa ZBS – [...] w ostatnich latach na puszczańskich drogach odnotowuje się coraz większą liczbę zabijanych zwierząt. Giną ssaki kopytne (jelenie, sarny, dziki), drapieżne (wilki, rysie), oraz inne mniejsze zwierzęta, ptaki i płazy, w tym wiele gatunków prawnie chronionych. Przykładowo, w ciągu ostatnich 36 miesięcy zginęły w ten sposób 3 wilki (2 na drodze Białowieża – Hajnówka, 1 na drodze Masiewo – Olchówka). Przyczyną tak wysokiej śmiertelności zwierząt jest przede wszystkim nadmierna prędkość rozwijana przez część kierowców […].

Zdaniem prof. Jędrzejewskiego „[...] w celu poprawy bezpieczeństwa i zminimalizowania zagrożeń konieczny jest remont drogi Białowieża-Hajnówka, modernizacja (ewentualne poszerzenie) jezdni, utwardzenie poboczy na poziomie jezdni, wyznaczenie osi jezdni i ewentualne wydzielenie ścieżki rowerowej. Konieczne jest również wprowadzenie oznakowania dróg informujące o niebezpieczeństwie kolizji ze zwierzętami, umieszczenie tablic informacyjnych o randze obiektu z apelem o ostrożność, ograniczenie prędkości do 80 km/godz. w ciągu dnia i do 70 km/godz. w nocy oraz ustawienie fotoradarów na wszystkich drogach wojewódzkich i powiatowych w obrębie Puszczy […]”.

Nikt nie podważa potrzeby zwiększenia bezpieczeństwa ludzi i zmniejszenia śmiertelności zwierząt na drogach w obrębie Puszczy. Istnieją jednak różnice w ocenie sposobów, które mają poprawić bezpieczeństwo ludzi i zwierząt.

Według Roberta Chwiałkowskiego i Jana Jakiela (ekspertów ze Stowarzyszenia Integracji Stołecznej Komunikacji) poszerzanie dróg zwiększa złudne poczucie bezpieczeństwa kierowców, co z kolei zachęca ich do szybszej jazdy. Poszerzenie drogi może więc paradoksalnie spowodować zmniejszenie bezpieczeństwa kierowców i zwiększenie ryzyka kolizji z udziałem zwierząt. Według informacji SISKOM – w ostatnim czasie pojawiają się nawet pomysły zwężania dróg krajowych, uzasadnione zwiększeniem bezpieczeństwa.

Pewne kontrowersje budzi również koncepcja budowy utwardzonej ścieżki rowerowej wzdłuż istniejącej drogi Białowieża – Hajnówka. Podlaski Oddział Pracowni popiera ideę skanalizowania ruchu rowerowego w obrębie Puszczy, co zapewni bezpieczeństwo rowerzystom, jednak decyzja dotycząca budowy ścieżki rowerowej na trasie Białowieża – Hajnówka powinna być poprzedzona konsultacjami i wieloaspektowymi analizami. Powinny być wzięte pod uwagę rożne warianty tego przedsięwzięcia, jak np. urozmaicona krajobrazowo i zaopatrzona w infrastrukturę turystyczną droga biegnąca z ul. Celnej w Hajnówce przez Trybę Hajnowską – Budy – Teremiski – Białowieżę. Dlatego na obecnym etapie nie można założyć, że priorytetowym rozwiązaniem pozwalającym skutecznie i bezpiecznie skanalizować ruch rowerowy na odcinku Białowieża – Hajnówka byłaby ścieżka rowerowa wybudowana wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej. Stowarzyszenie obawia się, iż jednoczesne poszerzenie jezdni, oraz budowa ścieżki rowerowej przy konieczności zachowania rowów odwadniających na drodze Białowieża – Hajnówka może okazać się niemożliwe bez wycinki drzew z Rezerwatu Krajobrazowego im. W. Szafera.

Wszyscy natomiast zgadzają się z koniecznością oznakowania dróg informującego o niebezpieczeństwie kolizji ze zwierzętami, umieszczenia tablic informacyjnych o randze obiektu z apelem o ostrożność, ograniczenia prędkości, oraz ustawienia fotoradarów.


Droga przez Puszczę Białowieską między Białowieżą a Hajnówką, po obu stronach drogi rezerwat im. Władysława Szafera. Fot. Adam Bohdan

 
Droga przez Puszczę Białowieską między Białowieżą a Hajnówką, po obu stronach drogi rezerwat im. Władysława Szafera. Fot. Adam Bohdan  

Niniejszy artykuł został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść tego dokumentu odpowiada Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Oddział Podlaski, poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

Pracownia na YouTube