PRACOWNIA 08.02.2006

Plan wyniszczenia przyrody na Chełmcu

gory.jpg

19 grudnia 2005 r. gmina Szczawno-Zdrój ogłosiła wezwanie do zgłaszania uwag do uwarunkowań środowiskowych, w których zawarty był projekt gminy i nieznanych inwestorów, wybudowania na wschodnim stoku Chełmca wyciągu i dwóch tras zjazdowych. Do tego należy dodać wybudowanie infrastruktury w postaci drogi dojazdowej ze Szczawna od Dworzyska do parkingu i stacji wyciągowej u podnóża góry.

Na podstawie przeprowadzonej w ubiegłym roku inwentaryzacji przyrodniczej dla Gminy Szczawno Zdrój, kopułę Chełmca ze względu na istotne walory przyrodnicze powinno objąć się ochroną rezerwatową. Na szczycie góry znajdują się stanowiska chronionych gatunków flory: śnieżycy wiosennej, wawrzynka wilcze łyko, pierwiosnka wyniosłego i fauny: kruka, włochatki, sóweczki, muchołówki małej, gila, ryjówki aksamitnej, ryjówki malutkiej, ropuchy szarej, traszki górskiej i zwyczajnej. Na Chełmcu stwierdzono także stanowisko puchacza – największej i szczególnie rzadkiej w Polsce sowy, dla której powinno powołać się specjalną strefę ochronną.

W planach gminy, trasy zjazdowe mają przeciąć najcenniejsze fragmenty lasu – kilkuhektarowe stanowisko kwaśnej buczyny sudeckiej o charakterze naturalnym, gdzie znajdują się bukowe i jaworowe starodrzewia, z chronioną przytulią wonną. Miejsce to jest stanowiskiem siedliskowym z dyrektywy Natura 2000. Właśnie ze względu na ten fakt i unikatowość przyrody tego terenu, Masyw Chełmca zgłoszono do sieci ochrony Natura 2000.

Z planem budowy inwestycji związana jest rozbudowa i częściowo budowa nowej drogi dojazdowej. Główna arteria komunikacyjna ma przebiegać od szczawieńskiego Dworzyska, przez łąki o istotnych walorach przyrodniczych. Wybudowanie drogi zniszczy szereg stanowisk chronionych gatunków. Zagrożone są stanowiska derkacza – ptaka uważanego za zagrożonego wyginięciem w skali globalnej, objętego ochroną gatunkową Natury 2000. Na trasie inwestycji znajdują się także gniazda chronionych strumieniówek, płazowiska, stanowiska gatunków chronionych: śnieżycy wiosennej, wawrzynka wilcze łyko, dziewięćsiła bezłodygowego, zimowita jesiennego.

Planując wspomniane zamierzenie gmina Szczawno-Zdrój nie wykazała się wolą ochrony przyrody, nie wzięła także na siebie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, które cechuje się najwyższymi walorami.