Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Problemy inwestycji na terenach chronionych

DODANE: 25-2-2007

Obóz nad Doliną Rospudy, 26 lutego 2007 r. Fot. Krzysztof A. Worobiec

10 marca na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się spotkanie poświęcone problemom inwestycji na terenach chronionych, obszarach sieci Natura 2000, w świetle aktualnej sytuacji w Dolinie Rospudy.

Spotkanie organizuje Akademickie Centrum Kultury oraz Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Głównym tematem będzie obecna sytuacja związana z powstawaniem inwestycji na terenach chronionych, obszarach sieci Natura 2000. Zagadnienie będzie zaprezentowane przez pryzmat aktualnej sytuacji w Dolinie Rospudy.

Debata odbędzie się 10 marca o godz. 15.00.

Program spotkania:

  • Pokaz programu Sto tysięcy bocianów”. Odcinek poświęcony Dolinie Rospudy;
  • Maciej Muskat, Greenpeace Polska – obwodnica Augustowa, Dolina Rospudy;
  • Szymon Bzoma, Morski Instytut Rybacki, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling – kwestie związane z programem Natura 2000 i Dyrektywą ptasią”, lokalne konflikty ekologiczne;
  • Dagmara Andrzejewska, Transprojekt Gdański, kierownik zespołu ochrony środowiska – spojrzenie na ochronę przyrody w procesie projektowym i decyzyjnym w ciągu ostatnich lat, współpraca pomiędzy środowiskiem przyrodników a projektantami.

Spotkanie zakończy się panelem dyskusyjnym poświęconym lokalnym konfliktom ekologicznym. Organizatorom zależy na konstruktywnej rozmowie i wyciągnięciu wniosków na przyszłość w celu uniknięcia błędów decyzyjnych. Na spotkanie planowanie jest zaproszenie przedstawicieli urzędów, władz lokalnych, planistów, drogowców, naukowców, przyrodników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby zajmujące się przygotowywaniem ocen oddziaływania na środowisko, studentów.