PRACOWNIA 15.05.2010

Inwestor w Kowarach chce kontrolować finanse Pracowni

czolo-sulica_1.jpg

Roman Magierecki, prezes spółki „Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary” na łamach „Nowin Jeleniogórskich” zapowiedział kontrolę finansów stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. To reakcja na ujawnione przez Pracownię fakty mogące kompromitować inwestora: zatajenie informacji o wpływie planowanej inwestycji narciarskiej w Kowarach na środowisko.

W artykule „Cietrzewie kontra sto milionów” (Nowiny Jeleniogórskie, nr 20, 18.05.2010) Roman Magierecki, prezes spółki „Stacja Sportów Zimowych i Paralotniarstwa Kowary” zapowiada chęć sprawdzenia gospodarki finansowej stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. W artykule czytamy m.in., że prezes Magierecki „zamierza przyjrzeć się bliżej ekologom. We współpracy z księgowymi i prawnikami zamierza sprawdzić źródła finansowania Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. – Oni wykonują projekty, szkolenia. Chcemy się dowiedzieć, kto je finansował, zobaczyć i sprawdzić faktury, czy były rozliczane zgodnie z harmonogramem, jak rozliczali paliwo – mówi prezes Magierecki.”, po czym dodaje, że „każdy kij ma dwa końce...”.

Jest to reakcja na to, że Pracownia ujawniła fakty mogące kompromitować inwestora: zatajenie informacji o wpływie planowanej inwestycji narciarskiej w Kowarach (Karkonosze) na środowisko. O tym, że istnieją dwie sprzeczne wersje raportu oddziaływania na środowisko, poinformowaliśmy organy administracji (Burmistrz Kowar, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego) oraz Prokuraturę Rejonową w Jeleniej Górze.

Wobec powyższego przypominamy, że Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, organizacja z ponad 20-letnim stażem, posiadająca status organizacji pożytku publicznego, prowadzi w pełni jawną działalność. Informacja o niej jest przedstawiona na stronie internetowej http://pracownia.org.pl/o-pracowni . Dane o dochodach i wydatkach Pracowni, a także o jej majątku, są publicznie dostępne na stronie http://pracownia.org.pl/raporty.

Stowarzyszenie jest kontrolowane przez instytucje państwowe. Wszystkie wydatki z funduszy publicznych podlegają systematycznej szczegółowej weryfikacji przez instytucje, które udzieliły nam wsparcia finansowego.

Informujemy, że w przeszłości już wielu inwestorów próbowało podważyć sposób dysponowania majątkiem stowarzyszenia, w tym także rozliczenia finansowe (m.in. Polskie Koleje Linowe S.A.). Podkreślamy, że podmioty uprawnione do kontrolowania stowarzyszenia nigdy nie wykryły nieprawidłowości w naszej gospodarce finansowej.

Podsumowując, nasza działalność oraz sposoby jej finansowania są w pełni jawne. Nie opracowujemy dwóch wersji raportów finansowych bądź też odmiennych wersji sprawozdań z działalności, bowiem stawiamy na rzetelność i jawność. Jesteśmy jednak skonsternowani faktem, że w celu obrony swoich racji niektórzy inwestorzy sięgają po metody, do których nie są uprawnieni, bowiem do kontroli stowarzyszeń powołane są organy administracji państwa, a nie prywatne firmy, które chcą czerpać zyski z eksploatacji przyrody.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Krzysztof Okrasiński
tel. 502 171 323, e-mail: [email protected]
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel.: (+48) 33 817 14 68

Mówi ekspert

Miarą kultury narodu stwarzającego u siebie i dla siebie parki narodowe, jest umiejętność zachowania słusznej miary w ich urządzeniu i udostępnianiu.

prof. Władysław Szafer

polski botanik, wieloletni dyrektor Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego, współtwórca polskich parków narodowych