PRACOWNIA 04.02.2006

Zniszczenia w rezerwacie Uhliščatká zgodne z prawem

drzewa.jpg

Usuwanie wiatrołomów w słowackim rezerwacie Uhliščatká są zgodne z prawem, mimo protestów Lesoochranárskego Zoskupenia Vlk.

Kontrola słowackiej inspekcji środowiska naturalnego nie stwierdziła naruszenia prawa o ochronie przyrody i ziem państwowych lasów TANAP-u podczas działań usuwania szkód po wietrznym kataklizmie w Tatrach Słowackich, jaki miał miejsce w listopadzie 2004 roku.

Inspekcja środowiska naturalnego zwróciła uwagę na bezprawne przygotowanie opracowania przez Lesoochranárske Zoskupenie Vlk na ten temat. VLK krytykował usuwanie martwych drzew i uszkodzenie gleby oraz usunięcia przez buldożery aż 400-metrowego pasa leśnych porostów, które stanowią podstawową wartość rezerwatu. Zbudowano też 155 metrów nowego chodnika, który wiedzie leśnymi porostami do najbliższej drogi. Według inspekcji środowiska rezerwat Uhliščatká i biotop o europejskim znaczeniu nie został uszkodzony.

Słowacki rezerwat Uhliščatká – położony jest na południowy-wschód od Štrbskégo Plesa, powstał w 1991 roku, ma powierzchnię 386 hektarów, chroni kompleks drzewostanów będących w różnym wieku i naturalnym składzie gatunkowym. Znajdują się tam również cenne gatunki terenów podmokłych – bagien, torfowisk. Na granicy tego rezerwatu płynie rzeka Poprad.