PRACOWNIA 21.09.2005

Dwa wilki pod lufę

Pomimo obowiązującej pełnej ochrony wilków, 19 września 2005 r. minister środowiska wydał zgodę na odstrzał dwóch wilków w województwie podlaskim. Myśliwi z kilkunastu kół łowieckich z okolic Puszczy Białowieskiej mogą polować na wilki na terenie gmin Hajnówka i Dubicze Cerkiewne do końca okresu wypasów bydła na pastwiskach w tym roku.

Polowanie na wilka może się odbywać na określonych zasadach. Wilków nie można próbować ustrzelić bezpośrednio w lesie, a jedynie poza terenem leśnym w odległości nie bliższej niż 5 km od zwartego kompleksu leśnego.

Powodem wydania decyzji są zagryzienia jakie dokonują wilki, w 2004 roku odnotowano 80 przypadków zagryzień bydła przez wilki w Podlaskiem, w tym roku wilki zagryzły w tym województwie 30 sztuk bydła, najwięcej w gminach Lipsk i Giby na Suwalszczyźnie. Rocznie wojewoda podlaski wypłaca rolnikom około 100 tys. zł odszkodowań za szkody spowodowane przez wilki.

Największa częstotliwość wilczych szkód wystąpiła w tym roku okolicach Puszczy Białowieskiej. Został tam spełniony warunek jaki w sprawie ubiegania się o zgodę na odstrzały postawiła działająca przy wojewodzie Wojewódzka Rada Ochrony Przyrody. Jej członkowie sprecyzowali, że odstrzały wilków mogą wchodzić w grę tylko wówczas, gdy na danym terenie wilki zagryzą 5 sztuk bydła w krótkim czasie i ten warunek został spełniony, a na odstrzały zgodził się minister środowiska.

W ubiegłym roku w Podlaskiem ustrzelono dwa wilki, ale nie były to odstrzały za zgodą ministra. Jeden wilk został skłusowany na terenie gminy Kruszyniany. Drugi wilk padł od strzałów myśliwych w czasie zbiorowego polowania w gminie Milejczyce. W 2003 r. jednego wilka za zgodą ministra udało się ustrzelić w gminie Zbójna. Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży, który prowadzi m.in. badania nad wilkami ocenia, że w północno-wschodniej Polsce żyje około 260 wilków. W całej Polsce jest ich około 670. Za niedługo może być o kolejne dwa mniej.