Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Władze stowarzyszenia

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia jest organem, który kieruje organizacją.

Obecny skład Zarządu Stowarzyszenia
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, wybrany na Walnym Zebraniu Członków 9 października 2021 r.:

 • Radosław Ślusarczyk – prezes
 • Grzegorz Bożek – skarbnik
 • Rafał Kurek – sekretarz

Komisja Rewizyjna

 • Radosław Sawicki
 • Katarzyna Kozyra-Zyskowska
 • Łukasz Kisiel

Poprzednie władze Stowarzyszenia

Pierwsze Walne Zebranie Stowarzyszenia odbyło się w dniu 23.11.1990 w Domu Kultury w Wapienicy. Po głosowaniu pierwszy Zarząd utworzyli:

 • Sabina Nowak – przewodnicząca
 • Piotr Gawłowski – zastępca
 • Janusz Tyrlik – zastępca
 • Janusz Korbel – sekretarz
 • Joanna Dominik – skarbnik

Prezesi Pracowni:

 • Sabina Nowak (XI 1990 – V 1996)
 • Jacek Zachara (V 1996 – VI 1997)
 • Janusz Korbel (VI 1997 – IX 2001)
 • Radosław Ślusarczyk (X 2001 – II 2003)
 • Dariusz Matusiak (II 2003 – III 2004)
 • Szymon Ciapała (III 2004 – IX 2004)
 • Radosław Szymczuk (IX 2004 – VI 2006)
 • Radosław Ślusarczyk (VI 2006 – …)

Wiceprezesi w Pracowni:

 • Piotr Gawłowski (XI 1990 – V 1993)
 • Janusz Tyrlik (XI 1990 – XI 1995)
 • Janusz Korbel (VI 1993 – V 1996)
 • Marta Lelek (VI 1993 – V 1996)
 • Grzegorz Wojsław (VI 1996 – VI 2000)
 • Szymon Ciapała (V 1996 – VI 2000)
 • Liliana Dawidziuk (VI 1999 – VI 2000)
 • Halina Dobrucka (VI 2000 – IX 2000)
 • Radosław Ślusarczyk (VI 2001 – X 2001)
 • Dariusz Liszewski (VI 2001 – X 2001)
 • Radosław Szymczuk (VI 2002 – IX 2004)
 • Grzegorz Bożek (III–IX 2004, VI 2006 – III 2009, X 2013 – VIII 2016)
 • Krzysztof Wojciechowski (VI 2006 – III 2007)
 • Rafał Kurek (III 2007 – III 2009)

Oprócz wymieniowych wyżej osób w różnych okresach w Zarządzie pracowali:

Joanna Dominik, Jan Holeksa, Tadeusz Piotrowski, Piotr Stefański, Joanna Matusiak, Remigiusz Okraska, Alina Kula, Iwona Kukowka, Krzysztof Okrasiński, Sylwia Szczutkowska.