PRACOWNIA 24.01.2017

Beskid Mały – monitoring dużych drapieżników, styczeń 2017