Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

Strażnicy Klimatu

DATA: Zjazd I (17-19 marca 2023 r.), Zjazd II (14-16 kwietnia 2023 r.),

MIEJSCE: Stacja Edukacji Ekologicznej Bystra pod Bielskiem-Białą

CENA: Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zapewniamy noclegi i wyżywienie.

Martwią Cię zmiany klimatu i ich wpływ na Polskę? Czytanie informacji na ten temat, zmiana codziennych nawyków, podpisywanie petycji Ci nie wystarcza i chciał(a)byś zrobić coś więcej? Czujesz, że drzemie w tobie potencjał do bycia aktywist(k)ą ale nie wiesz od czego zacząć? A może już działasz na rzecz klimatu i chcesz robić to lepiej? Jeżeli Twoją potrzebą jest zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności jak ją wykorzystać, dołącz do Strażników Klimatu! Tym razem skupimy się na gazie i wszystkich problemach, jakie niesie to paliwo dla klimatu i naszego bezpieczeństwa.

Strażnicy Klimatu to jedyne w Polsce szkolenie z zakresu edukacji obywatelskiej przygotowujące kompleksowo osoby, które chcą samodzielnie prowadzić kampanie na rzecz walki z kryzysem klimatycznym i dewastacją przyrody. Obecna dekada jest kluczowa dla ścięcia emisji gazów cieplarnianych i powstrzymania najpoważniejszych skutków katastrofy klimatycznej. Podczas szkolenia przejdziesz trening medialny i komunikacyjny i zdobędziesz wiedzę z zakresu transformacji energetycznej (m.in. roli gazu kopalnego i wodoru, wpływu metanu na klimat i alternatywnego systemu energetycznego bez paliw kopalnych).

 • Dla kogo?

  Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy chcą aktywnie działać na rzecz transformacji energetycznej, ochrony klimatu i przyrody.: studentów, aktywistów ekologicznych, społeczników, zarówno dla osób mających już doświadczenie w działaniu dla środowiska jak i tych, które dopiero szukają swojego miejsca w ruchu na rzecz ochrony klimatu i sprawiedliwości społecznej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób pełnoletnich.

 • Tematyka i cel

  Uczestnicy szkolenia będą zdobywać wiedzę pod okiem wiodących ekspertów z dziedziny wiedzy o gazie kopalnym i transformacji energetycznej oraz działań medialnych i prowadzenia kampanii. Osią szkoleń będą zagadnienia związane z przeciwdziałaniem zmianom klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem roli gazu kopalnego, jednak nabyte podczas wykładów i warsztatów kompetencje mają charakter uniwersalny i będą przydatne również na innych polach społecznej aktywności.

 • Jak wygląda praca na szkoleniu

  Szkolenie Strażnicy Klimatu składa się z dwóch weekendowych (piątek-niedziela) zjazdów, zajęcia rozpoczynają się w piątki o godz. 17:00. W sobotę trwają od godziny 9 do 19, w niedzielę od 9 do 15 i składają się z wykładów oraz zajęć warsztatowych. Szkolenie to ogromna porcja wiedzy teoretycznej i niepowtarzalna szansa, by wykorzystać cenne umiejętności praktyczne w czasie planowanych, organizowanych i realizowanych wspólnie z prowadzącymi działań na rzecz ochrony klimatu i przyrody: akcji edukacyjnych i happeningów oraz działań medialnych i analitycznych. Uczestnicy mają zapewnione noclegi i wyżywienie (posiłki wegetariańskie/wegańskie). Udział w szkoleniu Strażnicy Klimatu jest nieodpłatny. Uczestnicy pokrywają tylko koszty dojazdu na miejsce szkoleń.

 • Rekrutacja

  1. Kandydaci przesyłają wypełnioną ankietę rekrutacyjną do 05.03.2023 r. na adres e-mail: [email protected]

  2. Wypełnione ankiety są oceniane ze względu na następujące kryteria: motywację do uczestnictwa w projekcie, dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu lokalnych działań i kampanii społecznych oraz plany wykorzystania nabytych umiejętności w działalności dla ochrony klimatu i przyrody.

  3. W oparciu o ocenę ankiet stworzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Do dnia 08.03.2023 r. uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową o kwalifikacji do szkolenia.

  4. Pierwszych 18 osób zostanie zaproszonych do udziału w projekcie. Pozostałe osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

  5. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rekrutacji: Diana Maciąga, Katarzyna Wiekiera, Anna Treit.

  6. Szkolenie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich.

  7. Uczestnicy zobowiązują się do udziału w obydwóch zjazdach szkoleniowych.