Menu główne:

Jesteś tutaj: Działania

W tej sekcji prezentujemy najważniejsze działania prowadzone przez Pracownię

Najważniejszym celem Pracowni jest ochrona dzikiej przyrody. Cel ten realizujemy m. in. poprzez prowadzenie kampanii na rzecz cennych obszarów i gatunków.

Od 1994 roku prowadzimy działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej i obrony Tatr przed presją biznesu narciarskiego na teren parku narodowego. Działamy również na rzecz minimalizowania wpływu infrastruktury drogowej na przyrodę. Prowadzimy również monitoring turystyki inwazyjnej w górach.

Monitorujemy przebieg wszystkich spraw związanych z zagrożonymi miejscami, zarówno od strony prawnej, jak i poprzez działania polegające na wywieraniu presji na władze samorządowe i centralne, środowiska naukowe, prowadzimy również działania popularyzujące ideę ochrony tych miejsc.

Więcej o innych działania Pracowni (np. wilki, Turnicki Park Narodowy, Góra Św. Anny, nielegalne rajdy) znajdziesz w sekcji Historia i osiągnięcia

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego