Menu główne:

Jesteś tutaj: O Pracowni / Członkostwo

Członkostwo w Pracowni

Członkiem Pracowni może być każda pełnoletnia osoba fizyczna z kraju i z zagranicy, pod warunkiem akceptacji celów i statutu Pracowni. Instytucje i organizacje mogą być członkami wspierającymi.

Aby zostać członkiem Pracowni należy wypełnić deklarację członkowską - taką deklarację można otrzymać pisząc na adres biuro@pracownia.org.pl. Na jej podstawie Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję o przyjęciu danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia.

Składka członkowska normalna wynosi 10 zł miesięcznie. Roczna - 120 zł, półroczna - 60 zł
Składka członkowska dla osób niepracujących, bezrobotnych, studentów, emerytów wynosi 6 zł miesięcznie. Roczna - 72 zł, półroczna - 36 zł

W razie pytań piszcie:

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax: 33 817 14 68
e-mail: biuro@pracownia.org.pl

Konto bankowe: PNRWI, BS Bystra 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001

 

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego